- Ja, jeg tror de folkevalgte må komme med et veiforlik på tvers av politiske skillelinjer. Akkurat som de for eksempel har kommet til i pensjonsforliket og miljøforliket, sier Olsen.

Han legger til at aksjonen som førte til en kolonne på 117 tunge kjøretøyer langs E18 fra Lanner til Arendal, er noe han støtter fullt ut. Grunnen er at Asbjørn Olsen kjenner veistrekningen bedre enn de fleste.

- Jeg kan ikke være negativ til det som går på trafikksikkerhet. I 1980 begynte jeg som politimann ved politistasjonen i Grenland og arbeidet der i mange år. Jeg har kjørt denne veien svært ofte. Behovet for bedre vei er absolutt til stede, forteller Olsen.

SUKSESS

Aksjonsleder Vidar Tellefsen er et eneste bredt smil. Oppslutningen er formidabel. Med over 117 tunge kjøretøyer og et ukjent antall mindre biler, oppnådde Tellefsen å lage ei kolonne på over fire kilometer.

- Dette er fantastisk. At så mange kunne komme er nesten utrolig. Ikke minst med tanke på de strenge reglene som gjelder for tungtransportsjåfører, forklarer Tellefsen.

Han utbroderer dette ved å vise til regelverket for kjøre- og hviletid. Slik det er utformet vil de alle fleste tungtransportsjåfører være ekskludert fra å delta i markeringer. Ikke bare skal de overholde de daglige kjøre- og hviletidsbestemmelsene. De har også regler som setter sterke begrensninger for kjøring med tunge kjøretøy i helgene. Dette hindrer ikke Tellefsen i å love enda større arrangement neste år.

- Da skal det bli dobbelt så stort, lover han.

FOLKEVALGTE

Selv om veispørsmål står sterkt i de politiske programmene til de aller fleste partiene i Telemark, var det bemerkelsesverdig få folkevalgte å se da markeringen startet på Lanner tidlig lørdag morgen. Med unntak av Bård Hoksrud (Frp), som var den eneste som fulgte kolonnen til Arendal, dukket kun Anja Hjelset (Sp) og Torbjørn Røe Isaksen (H) opp. Det tok ikke lang tid før politikerne kom i diskusjon med sjåførene. Alle tre lovet sterk satsing på vei, men de har forskjellige måter å løse behovet på. Frp vil lånefinansiere alt. Høyre satser på bompenger, mens Sp ønsker å bevilge over statsbudsjettet. Det siste møtte liten forståelse hos Thor-Erling Kristoffersen, Transportservice.

- Det må bli slutt på klattvis utbygging. Vi trenger en skikkelig vei. Da går transporttiden ned, og miljøfordelene øker. Dessuten holdes også kostnadene ned, forteller han.

Kristoffersen viser til den nyåpna veistrekningen mellom Grimstad og Kristiansand, og forteller at målinger gjort viser at tungtransportsjåfører tjener innpå et kvarter hver vei i forhold til den gamle strekningen.