Årets sommer befester dette. I juni, juli og august omkom 32 personer i trafikken, gjennomsnittet for sommermånedene de siste fem årene er 46 omkomne.

Bedre veier og ikke minst sikrere biler blir ansett som svært viktig her. Men samtidig har vi i Norge en stor utfordring ved at bilparken vår har høy gjennomsnittsalder. Og eldre biler er generelt langt farligere enn nye.

Årtusen-skiftet blir gjerne regnet som et lite vannskille for kollisjonssikkerheten i biler. Fram til da var det ikke like mye fokus på dette hos alle verdens bilprodusenter.

Bedre fra år 2000

– Det europeiske krasjtest-instituttet Euro NCAP ble grunnlagt i 1997, og fikk raskt stor betydning. De tester de aller fleste nybiler som selges i vår del av verden, disse testene har forlengst blitt "fasiten" i markedet, forteller Brooms bilekspert Benny Christensen.

Han legger til:

– Generelt kan vi si at biler fra før 2000 har betydelig dårligere kollisjonssikkerhet enn biler nyere enn dette. Det handler både om den passive sikkerheten, altså hvordan bilene er konstruert, og om viktig sikkerhetsutstyr. På det siste området har det skjedd veldig mye de siste årene. Nye biler er spekket med utstyr som skal hindre at kollisjoner og ulykker skjer. Og det redder helt klart mange liv i trafikken, sier Benny.

 

Viktig utstyr

– Hva er det viktigste her?

– Den første og viktige nyvinningen på dette området var sikkerhetsbeltet. Så kom ABS-bremser og etter hvert kollisjonsputer. Det siste drøye tiåret har først antiskrens/ESP og så kollisjonsvarsling vært svært viktig. Det siste handler om at bilen advarer når den registrerer fare for et sammenstøt. Hvis sjåføren ikke da reagerer, aktiverer den selv bremsene. Etter hvert som dette kommer i mange biler, vil det helt klart få stor betydning, sier Benny. ​

Statens vegvesen og Transportøkonomisk Institutt har forsket på dette og sett på forskjellene i kollisjonssikkerheten på nye biler kontra gamle. De har blant annet sammenholdt 100.000 personbilulykker fra 2000–2016, med bilparken fra 1980 til 2016.

Kjøpe nyest mulig bil

Her kommer det blant annet fram at det er 70 prosent mindre risiko for å bli drept eller hardt skadd i de nyeste bilene i undersøkelsen, kontra de eldste. Analysen viser også at hvis alle hadde kjørt nye biler i dag, ville vi fått 30 prosent færre drepte og hardt skadde.

Broom-Benny mener det er verdt å tenke på dette når man skal kjøpe bruktbil:

– Ja, og da er det så enkelt som å kjøpe nyest mulig bil. Det kan også være smart å ta en titt på nettsidene til Euro NCAP. Der ligger alle testresultatene ute, mange år tilbake i tid. Det er kanskje ikke alltid like lystig lesning, men det er viktig informasjon om en bil man vurderer å kjøpe, avslutter Benny.