Til stor jubel fra skoleelever ved Langangen skole klippet statsminister Jens Stoltenberg snoren like etter klokken 9.30 onsdag morgen. Med det er den nye E18-traseen mellom Sky og Langangen offisielt åpnet.

Det var svært mange personer til stede. Mange gjester ble busset inn fra Farriseidet til det store åpningsarrangementet onsdag morgen, som foregikk på det som etter sigende skal være den flotteste rasteplassen i landet.

– Det er flere grunner til at vi kan være glade i dag. Med den nye veien blir det bedre framkommelighet, bedre sikkerhet og mer trivsel, sa Jens Stoltenberg til tilhørerne.

- KJØR FORSIKTIG

Statsministeren fokuserte på trafikksikkerhet og den gevinsten som prosjekter som dette har med tanke på reduksjon i antall trafikkulykker. Han avsluttet med en oppfordring om å kjøre forsiktig.

Også samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa understreket at det er trafikksikkerheten som gjør utbyggingsprosjektet viktig.

Fylkesordfører Per Eivind Johansen kom med en appell til de prominente gjestene.

– Nå nærmer man seg et mangeårige politisk mål, om firefelts E18 gjennom fylket, sa Johansen, før han la til:

– Nå må også proposisjonen om strekningen mellom Bommestad og Sky vedtas i stortinget, slik at veien kan åpnes i 2016, sa fylkesordføreren.

Han ønsket også Jens Stoltenberg tilbake til Vestfold om ett år.

– Da skal vi ta ned bommen ved Sande. Det er like viktig som å sette opp nye, sa Johansen.

- STORT OG VIKTIG

Terje Riis-Johansen, fylkesordfører i Telemark, roste prosjektet.

– Dette er et stort og viktig samferdselsprosjekt som knytter sammen Grenland og Larvik. Fra i dag får Larvik et vitalisert nabolag, sa Riis-Johansen.

Arbeidene med ny firefelts motorveg med total bredde 23 meter fra Sky til Langangen startet sommeren 2009.

Prosjektet er 11 kilometer langt og omfatter fire tunneler, to miljøtunneler og åtte bruer. I tillegg skal det etableres to kryssområder, Sky og Langangen, samt to rundkjøringer og opprusting av eksisterende E18 og lokalveger.

Dette er en meget ulykkesbelastet strekning. I perioden 1999 til 2008 har det vært 74 trafikkulykker på strekningen. Tre er døde og 11 alvorlig skadd.