Vegtrafikksentralen sør melder at det er redusert fremkommelighet på E18 ved Grenlandsbrua lørdag kveld.

Årsaken er en personbil som har fått stans i nordgående retning.

Enn så lenge er det ikke registrert særlige forsinkelser eller kø i området.

Kl. 19.38 opplyser vegtrafikksentralen at bilen er berget og veien er åpen for fri ferdsel igjen.