Gå til sidens hovedinnhold

Betal for å få lindring

SKIEN: Opphold ved lindrende enhet har ikke egenandel. Det skal det bli slutt på, mener kommunens ledelse. Og merinntekten vil bli 251 000 kroner dette året.

Det går fram av dokumentene i forbindelse med neste møte i utvalg for helse og omsorg: "Egenbetaling for korttidsopphold på Lindrende enhet".

Innstillingen til kommunedirektøren/rådmannen er kort og godt: "Det innføres egenbetaling ved Lindrende enhet etter reglene i Egenandelsforskriften, med virkning fra 1. mars 2021."

Det skal gjelde "tjenestemottakere som er tatt inn i korttidsopphold".

Penger og utfordringer

Motivet for å gå til et slikt skritt legges det ikke skjul på. Det handler om økonomi, og det handler om "de utfordringer helse- og velferd står overfor".

Egenbetaling vil øke inntekten, samtidig unngås "forskjellsbehandling av tjenestemottakere ved korttids heldøgnstjenester".

Kritisk

Folkevalgt Esther Buer (Fremskrittspartiet) er kritisk:

- Lindrende enhet er en helt annen post enn det andre på helsehuset. Mange er der på sine siste dager i livet.

Hun fortsetter:

- At dette er posten som stadig er til etterprøving økonomisk, er uforutsigbart og spesielt. De som er der er prisgitt, bokstavelig talt, kommunen, og regninga kan bli stor. Det er uetisk.

- Gruppen det vises til er en hardt prøvet gruppe sykdomsmessig. At folk som ikke kan sendes hjem, på sykehus eller sykehjem, skal betale i dyre dommer er under enhver kritikk.

175 kroner i døgnet

Grunnen til at lindrende enhet ikke har egenandel har å gjøre med at utgifter til medisiner i sin tid var høye. Kommunen valgt da en modell: gratis hos oss - betal medisinene selv.

Nå er medisinkostnadene kraftig redusert, og dermed mener kommunen at det ikke er grunn til å fortsette uten egenandel.

Prisen ser ut til å kunne bli 175 kroner per døgn.