Konkurs, eierskifte, pandemi og endring av planer har utsatt byggestart ved gamle Klosterskogen skole i flere år. Det har dessuten vært flere klager på dårlig sikring av bygget, som tiltrakk seg uønsket aktivitet, før knuste ruter ble spikret igjen.

I slutten av mai kom omsider søknaden om igangsetting på kommunens bord.

Det er eiendomseier Sg-utvikling AS, ved eier Kim Thorsen, som vil omgjøre skolebygget til 30 leiligheter. Planen om å rive hele det forfalne bygget er skrotet.

Nå har det dukket opp et nytt og betydelig hinder for prosjektet.

– Søknad om igangsettingstillatelse avslås med hjemmel i plan- og bygningsloven, skriver byggesaksavdelingen til kommunen i sitt vedtak.

De begrunner avgjørelsen med at tiltaket har vært innstilt i mer enn to år, ettersom siste dokumentasjon på arbeid ble mottatt 12. februar 2020.

– Tiltaket har overskredet fristen på innstilling i mer enn to år, som medfølger at tidligere gitte tillatelser faller bort, skriver saksbehandler Morten Hustvedt og byggesakssjef Hallstein Bast.

De henviser til plan- og bygningsloven, som sier følgende: Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.

Konkurs og korona

På vegne av tiltakshaver klager Byggesakskonsulenten AS på vedtaket. Det bemerkes blant annet at selskapet som startet på grunnarbeidet, i februar 2020, gikk konkurs.

– Det må ikke glemmes at det kom en koronapandemi som satte mange prosjekter på vent. Pandemien sammenfaller med stillstandsperioden for dette prosjektet, skriver Finn Tveit i Byggesakskonsulenten til kommunen.

Tveit poengterer videre at det ble varslet i eget brev til kommunen, datert 18. januar i år, at Sør Entreprenør har overtatt ansvaret for vei og grunnarbeider.

– Tiltaket var altså etter 22 måneders innstilling, etter vår oppfatning i gang igjen og ikke lenger innstilt, skriver Tveit, som mener at det også har vært perioder med grunnundersøkelser og prosjektering som må regnes som arbeid.

(Saken fortsetter under bildet)

Utgifter på 2,4 millioner

Han ber kommunen om å revurdere sitt avslag og vurdere deres dokumentasjon, som er sendt med klagen.

– Tiltakshaver har hatt dokumenterte utgifter på ca. 400 000 for arbeidet utført etter dette nevnte brevet ble sendt. I tillegg framkommer det av vedlegg at det er prosjektert og på grunn av lange leveringstider bestilt hulldekkeelement og takelementer til en verdi av ca. to millioner, skriver Tveit.

– Primært håper vi kommunen vurderer denne nye dokumentasjonen og imøteser vårt syn. Dersom ikke må det påregnes at tiltakshaver vil kreve erstatning for disse utgiftene.

Avslutningsvis i klagen skriver Finn Tveit at det er utført en stor del prosjekteringsarbeid på våren i år, og at entreprenørene står klare for å starte arbeidet.

– Det hadde vært trist om alt dette var forgjeves, påpeker han.

Jurister ser på saken

Morten Hustvedt i byggesaksavdelingen til kommunen sier at klagen blir behandlet som normalt.

– Vi forstår at det er kjedelig for dem som har brukt penger på prosjektering. Oppholdet i arbeidet på over to år er imidlertid godt dokumentert. Vi har jurister som har sett på dette, både før og etter at klagen ble sendt. Dersom vi ikke finner grunn til å endre mening, går klagen videre til politisk behandling i UKMB, sier Hustvedt.

Finn Tveit i Byggesakskonsulenten AS har ikke besvart TAs henvendelse.

Tidslinje

Her er tidslinjen som kommunen tar høyde for i byggesaken i Solumgata 38:

  • Rammetillatelse ble gitt 15. februar 2017.
  • Første igangsettingstillatelse ble gitt 24. januar 2020.
  • Det ble dokumentert i e-post datert 12. februar 2020 at det ble utført overflatearbeider på eiendommen. Arbeidene var av en slik størrelse at det har vært usikkerhet om omfanget kunne karakteriseres som oppstart på grunnarbeidene. Omfanget vil uansett bli sett på som et mindre arbeid som ikke ville bidra til framdrift med sikte på fullføring innen rimelig tid.
  • Ny søknad om igangsettingstillatelse ble mottatt 31. mai 2022.

Kilde: Vedtak fra Skien kommune