Det framkommer i dokumentene lagt ut i forbindelse med kommunestyremøtet denne uka: «Bosetting av ukrainere».

Innstillingen fra kommunedirektøren er:

1. Siljan kommune bosetter flyktninger fra Ukraina.

2. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å gjennomføre mottaket fra flyktningene.

Vet ikke nøyaktig

Formelt har det hele sin start i et brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i starten av denne måneden. Det informerer om at én million mennesker har flyktet fra Ukraina den siste uka.

Det er ventet at mange framover vil komme til Norge, men et nøyaktig tall vites ikke på nåværende tidspunkt.

Antall asylsøkere fra Ukraina er i tillegg økende.

«Vi ber derfor om at alle kommuner vurderer egen bosettings- og tjenestekapasitet på nytt. Dette vil sikre bedre beredskap ved behov for rask oppbygging av kapasitet for bosetting i kommunene.»

For få innbyggere

Kommunedirektøren peker på at Siljans mottak for flyktninger har blitt avviklet, dette skjedde i forbindelse med at kommunen i 2018 ikke lenger ble ansatt å være bosettingskommune – for Siljan har under 3000 innbyggere.

Likevel er kommunedirektøren av den oppfatning at kommunen stiller opp for de som flykter fra Ukraina og bosetter dem. Men han legger ikke skjul på at det er «vanskelig å sette rammer for arbeidet».

I tillegg:

«Det er ingen eksterne aktører som drifter bosetting, slik at kommunen må gjøre dette arbeidet i egenregi. Frivilligheten vurderes samtidig som en viktig ressurs i dette arbeidet.»

I den forbindelse er det informasjon om flere innbyggere har tatt kontakt med kommunen og tilbyr tolketjeneste og boenheter.

Kommunedirektøren avslutter slik:

«Ved et flyktningmottak med akutte behov kreves et momentum og smidighet i kommuneorganisasjonen. For å sikre en rask framdrift anbefales det derfor at kommunedirektøren delegeres myndighet til å gjennomføre mottaket av flyktningene. Kommunestyret vil orienteres gjennom delegerte saker.»

Det hører med at formannskapet tidligere i måneden sa ja til dette.