Det er fersk informasjon som kommer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Direktoratet har gjennomført sin årlige kommuneundersøkelse, den går på status for samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeid.

Nær alle

88 prosent av kommunene har øvd overordnet beredskapsplan i løpet av de to siste årene.

På nettsiden til DSB er kommentaren slik:

- Vi vet aldri når en uønsket hendelse vil ramme en kommune, eller hvilke påkjenninger kommunen og befolkningen vil utsettes for. Det viser den pågående pandemien oss, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

Godt over

Undersøkelsen skal vise at kommuner flest tilfredsstiller lov og forskrifter når det gjelder den kommunale beredskapsplikten. Blant kravene er at kommunene må ha oppdaterte risikoanalyser og beredskapsplaner.

Det heter i undersøkelsen om vårt fylke: "For det samlede resultatet for alle elementene som presenteres i fylkesbarometeret, er Vestfold og Telemark og Oslo og Viken i en særstilling. Resultatene i fylkene ligger et godt stykke over gjennomsnittet på alle målepunktene."