Fristen for å komme med innspill er satt til 1. juni.

Det går fram av et brev fra Justis- og beredskapsdepartementet sendt i forrige måned til blant andre Skien kommune.

Trygghet og rettssikkerhet

I brevet understrekes det at regjeringen har som mål å «sikre trygghet, god rettssikkerhet og tilgjengelig tjenester for innbyggerne i hele landet».

Det går videre på gjøre ressursene lettere tilgjengelig og at de finner hverandre.

20 nye tjenestesteder

Regjeringen har klart og tydelig uttalt at det skal opprettes 20 nye tjenestesteder, arbeidet starter i år. «For at disse skal lokaliseres der behovet er størst, trenger vi innspill fra kommunene».

Det vises i brevet til at mange i Norge har tillit til politiet. «Likevel opplever innbyggere bosatt i mindre befolkningstette områder at politiet er mindre tilgjengelig enn før nærpolitireformen, som ble iverksatt under regjeringen Solberg.»

Det framholdes at det betydelig forskjeller mellom kommunene og at det er den enkelte kommune selv – sammen med det lokale politiet – som best kan vurdere hva som trengs.

Regjeringen forsikrer om at «tiltakene som velges skal ha sitt grunnlag i dialog og lokale behov».