Det uttrykker Tore Hammersmark, daglig leder i Skien By, en forening for næringsdrivende og gårdeiere i sentrum.

Forespørselen har blitt en sak som formannskapet tar stilling til denne uka.

Ordføreren har denne innstilling:

1. Søknad om tilskudd til julegatebelysning fra Skien By imøtekommes

2. Beløpet dekkes fra formannskapets disposisjonskonto

– Spesielt ikke i år

Tore Hammersmark forklarer bakgrunnen:

– Jeg sendte søknaden fordi dette ikke er en kostnad jeg ønsker at byen skal ta, spesielt ikke i år. Vanligvis er dette et spleiselag hele næringslivet i Skien By er med på, men på grunn av tøffe tider for de aller fleste, spurte jeg rett og slett kommunen om å ta regningen.

– På hvilken måte er denne høsten tøff for mange av medlemmene dine?

– Vi har gjennomgått et år med veldig høye strømutgifter, og for noen har disse utgiftene vært høyere enn husleien. Og vi har flere produksjonsbedrifter i byen som har behov for mye strøm for å kunne utføre jobben sin, men når inntektene blir mye lavere enn utgiftene, over tid, da sier det seg selv.

Ønsker å glede de besøkende

– Med hånden på hjertet – trenger vi egentlig julebelysning i Skien sentrum til en verdi av 70 000 kroner?

– Ja, det gjør vi absolutt. Skien By ønsker å glede sine besøkende med deilig julestemning og da må vi ha nydelig julebelysning for å kjenne på denne stemningen. Fra oktober og ut desember vet vi at høst/vintermørket sluker oss litt, derfor er det viktig med julebelysning.

– Hva slags julegate-belysning snakker vi om?

– Vi har hengt opp 45 girlandere i alle gågater i Skien By. Disse girlanderne har vi strukket mellom bygningene i byen og består av belyst granbar og store julestjerner.

Tas ned i januar

Vurderingen ordfører Hedda Foss Five har:

«Ordfører stiller seg positiv til at fakturaen dekkes av formannskapets disposisjonskonto. Dette vil forhåpentligvis lette noe på de økonomiske byrdene næringslivet i Skien står i nå.»

Ifølge dokumentene politikerne får er det søndag 13. november at julegatebelysning henges opp – den tas ned i midten av januar.