Det kommer fram av et brev de nylig har sendt til kommunen.

- Etter anmodning og vedtak på årsmøtet i mars 2019 sender Styret i Sandøya vel en anmodning om oppfølging av boplikt på Sandøya. Det bes om at det foretas en årlig gjennomgang av boligeiendommer på Sandøya. Ber om at eie / leieforhold sammenholdes med Folkeregisteret for å påse at boplikten overholdes, skriver velet.

Boplikten har vært et hett tema på Sandøya i mange år og det hele fikk et voldsomt oppsving i 2018. Det etter at det ble kjent at velforeningen selv hadde skrevet brev til flere huseiere der de ba om svar på hvordan boplikten oppfylles.

Flere folkevalgte hengte seg også på og rådmannen ble blant annet bedt om å svare på hvor mye kommunen faktisk gjør for å følge opp reglene som gjelder.

Dette var svaret som ble gitt til en interpellasjon fra Gunnar West Sørlie.

– Grenland landbrukskontor bruker ikke mye tid på dette. Skjemaer som gjelder landbrukseiendommer som arves/overdras konsesjonsfritt mottas, dette er et lite antall pr. år. Disse kontrolleres, og dersom alt er i orden registreres konsesjonsforholdet i matrikkelen. I tillegg blir et antall adresser pr. år innenfor området med boplikt kontrollert. Anslått tidsbruk er ikke over 5 dager pr. år.

Sørlie, som tidligere hadde gått hardt ut mot velforeningens framgangsmåte, nyanserte dermed også kritikken noe.

– Nå har vi svart på hvitt at det gjøres lite for å følge opp regelverket, og velforeningene føler vel rett og slett at de må tråkke til for å få litt oppmerksomhet om boplikten, sa Sørlie til TA november 2018.