Invitasjonen innledes slik: «Kjære Skien kommune. Gir du penger, gir du håp. Forskingen som gjøres i dag, kommer hele framtiden til gode. Litt mer tid kan bety alt.»

Forsking slår inn

Kreftforeningen forteller at en antar at 35 000 nordmenn i år vil få beskjed om at de har kreft. Men det forsikres om: «Heldigvis overlever de aller fleste, takket være forsking.»

Foreningen informerer videre at i 2023 vil de innsamlede pengene gå til forsking på kreft med spredning – pluss til «kreftomsorgstilbud til dem som er berørt av kreft».

I uke 11 skal en aksjon forgå, og i Vestfold, Telemark og Viken skal over 55 skoler delta.

I Norge som helhet oppgis det at støtte dessuten kommer fra bygdekvinnelag, folkehøgskoler, frivilligsentraler – og lag og foreninger.

Åpner for merkevarebygging

Det åpnes også for at bedrifter inngår langsiktig partnerskap med Kreftforeningen. Tre grunner nevnes spesielt: Strategisk partnerskap og merkevarebygging, profilering av bedriftens samfunnsengasjement og det å engasjere de ansatte.

Kommunens eventuelle bidrag er et valgfritt beløp.