Det er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som gjør oppmerksom på det og viser til nye og digitale kart fra Miljødirektoratet. Disse kartene viser hvor det er forbudt å bevege seg mens fuglene hekker.

Samtlige statsforvaltere har vært med på å utvikle og kvalitetssikre kartene. Det har ikke bare vært enkelt, fordi det handler om å tolke mange verneforskrifter og få fram detaljene om hvor grensene går.

Nedgang i bestanden

Et utgangspunkt er det faktum at sjøfugler har hatt en dramatisk nedgang i bestanden de siste årene, og faktisk er det slik at en fjerdedel av alle sjøfugler i Europa hekker i Norge.

15. april starter de fleste ferdselsforbudene, og så å si alle forbud er i verneområder.

I tillegg til produksjon av kart er det satt opp skilt på relevante steder - noen plasser er det også tavler med informasjon.

Statens naturoppsyn vil ha kontroller, fra Kirkenes i nordøst til Hvaler i sørøst, sannsynligvis mest i nærheten av populære utfartsområder og tett befolkede steder.