- Ja, smarttelefoner er et fantastisk verktøy og hjelpemiddel og i mange jobber også et arbeidsverktøy. Fortsatt er det likevel en del yrker der man ikke trenger det. Som for eksempel på lageret hos oss, sier Kikkan Christoffersen.

«Dersom du ikke kan jobbe fire timer sammenhengende uten mobiltelefon/sosiale medier hver dag, behøver du ikke søke»

Den klare meldingen vedrørende mobilbruk i stillingsannonsen som lagermedarbeider er både tydelig og frisk, men forteller også mye om hvor omfattende mobilbruken er blitt hos mange, poengterer han.

Kikkan avviser at ansatte hos C. Christoffersen har mistet jobben på grunn av mobilbruk. Likevel handler det om erfaringer som er gjort gjennom mange år som arbeidsgiver.

– Det er en generell trend i samfunnet at man blir lett avbrutt av meldinger og ting og tang på telefonen sin. I alle type situasjoner. Selv om man kanskje ikke ser det selv, blir det en tidstyv og det går utover konsentrasjonen og fokus på arbeidsoppgaver. Vi har hatt vikarer og folk i sommerjobber som kanskje ikke har fått jobb i neste runde hvis det har vært et problem å legge den fra seg, erkjenner han.

Dessuten, mener Kikkan, det er like greit å gjøre det klart med en gang for dem som eventuelt skulle være interessert i å søke. Det sparer de tid på.

– Det har kommet en del reaksjoner, både på facebooksiden vår og på mail. Noen mener vi er gammeldagse og sånt. Det kan folk mene, men jeg er opptatt av å understreke at det er forskjell på jobber og at det faktisk er jobber man fremdeles ikke trenger å følge med på internett hele tiden.

Presisjon og sikkerhet

Den daglige lederen hos C Christoffersen forteller at han tar en liten runde på dette med mobilbruk overfor alle nyansatte, enten de er faste eller vikarer.

– Fordi jeg ser et behov for det. Inntrykket er at jo eldre de er jo lettere har de for å forstå det. Med det sagt har vi hatt 7–8 ungdommer hos oss som ferievikarer i sommer og de har vært fantastiske. Det er viktig å understreke, sier han.

Det finnes ikke noen «mobilkurv» i lokalene deres, men ledelsen er altså opptatt av å bevisstgjøre de ansatte på mobilbruk.

– Jo mer man sjekker på en mobil unødvendig, jo mer feil kan man potensielt gjøre. En tenker kanskje at det er enkle oppgaver på et lager, men de er fortsatt utrolig viktige og det koster fort masse penger om man gjør feil der. På et lager, der det kjøres truck, handler det selvfølgelig også om sikkerhet, sier han.

– Hva skjer med en ansatt om mobilbruken blir problematisk?

– Er det noen som sjekker mobilen jevnt og trutt hele tiden og kolleger reagerer på det får man rett og slett legge den i garderobeskapet og bruke lunsjpausen på å gå igjennom den, sier han.