Regjeringen sender nå ut høringsforslaget om standardisert og reklamefri emballasje for all tobakk som selges i Norge.

— Vi vet at unge blir påvirket av utseendet på tobakksemballasjen. Det kan være dette som får dem til å prøve tobakk for første gang, eller la være. Det er ingen som ønsker at barn og unge skal begynne med tobakk, og det er på tide å sette en stopper for markedsføringen av tobakksprodukter rettet mot barn og unge, sier helse— og omsorgsminister Bent Høie.

Røyking er hovedårsaken til lungekreft, som er den kreftformen flest dør av i Norge. Øverst på kreftforeningens liste over hvordan man reduserer risiko for kreft står det «Vær tobakksfri».

Fancy uvaner

Mens røyking blant unge har gått jevnt nedover det siste tiåret, har det vært en kraftig økning blant unge som snuser. Fem prosent i aldersgruppen 16—24 år røyker, mens en av tre unge menn og nesten hver fjerde unge kvinne snuser.

— Den sterke økningen i snusbruk blant unge kom etter at industrien begynte å utvikle produkter som appellerer til unge, snusbokser med ny design, nye farger og smakstilsetninger som vanilje, mentol og lakris. Mitt mål er å hindre at barn og unge begynner med tobakk, sier Høie.

Forslaget som skal ut på høring fra slutten av måneden innebærer at tobakkspakningene skal ha mørkegrønn farge og pakningens utforming skal være lik. Skriften som angir merke— og variantnavn skal standardiseres, både fargen, skrifttypen, størrelsen og plassering på pakken. Produsentens logo og andre designelementer, som farge, tegn og symboler skal ikke brukes, verken på pakningene eller på produktene.

Stor advarsel

Standardiserte tobakkspakninger ble innført i Australia allerede i 2012. Det er i ferd med å bli innført i England, Irland og på New Zealand, og det vurderes i Finland og Frankrike, ifølge Helse— og omsorgsdepartementet.

Forslaget innebærer også at dagens helseadvarsler skal forsterkes og dekke minst 65 prosent av røyketobakkens forside og bakside, med tekst og bilde. Dette er i henhold til et EU—direktiv som trer i kraft mai 2016. På røykfri tobakk skal det være tekstadvarsler.