Gå til sidens hovedinnhold

Bekymringsmelding om drikkevann fikk sin avklaring

En kontroll etter en bekymringsmelding om drikkevannet i et hyttefelt avdekket to feil.

En bekymringsmelding rundt drikkevannet til Gryteødden hyttefelt i Kviteseid har fått sin løsning etter en befaringsrunde 26. februar. Da fant Kviteseid kommune og grunneieren i området ut hva som hadde skjedd.

Gryteødden hytteforening har et privat vannverk som henter vann fra 40 meters dyp i Vråvatn, ved hjelp av en synkepumpe. Det viste seg at det inne i vannverket var et feilmontert vannrensingsfilter. Dette skal nå fikses.

Siden hyttene ikke er i daglig bruk, så står også vannet stille i lengre perioder. Dette fører til gjengroing. I tillegg til at filteret skal monteres på nytt anbefaler Kviteseid kommune at hytteeierne heretter lar vannet renne i noen minutter før bruk.

Var utenfor kontroll

Anlegget det er snakk om er et såkalt minirenseanlegg som renser avløpsvatnet fra hyttene i feltet. Slike anlegg kreves årlige kontroller og på befaringen ble det også klart at grunneieren ikke hadde inngått en slik kontrollavtale med en uavhengig kontrollør. Dette skal nå være på plass og det skal heretter utføres faste, uavhengige kontroller av minirenseanlegget. Det skal også utarbeides en årlig rapport om forholdene – slik andre eiere av lignende anlegg er pålagt.

– Kviteseid kommune har også startet et arbeid med å overta private VA-anlegg i kommunen og vil ha fokus på dette framover. Gryteødden vil være ett av hytteområdene som det kan bli aktuelt å overta på sikt, opplyser kommunen.