Det fortalte en kvinnelig politibetjent da hun vitnet i en rettssak i Telemark tingrett i Skien 13. desember i år. En kragerømann i 50-åra sto tiltalt for ruskjøring, noe han nektet straffskyld for.

Det var om kvelden søndag 14. februar i år at politiet i Kragerø la merke til en bil som kjørte ut fra et hus, hvor det bor en mann som er kjent av politiet fra tidligere, deriblant for narkotikasaker.

I bilen som politiet stanset satt kragerømannen i 50-åra bak rattet, mens passasjeren var mannen som bodde i det nevnte huset. Bilen ble stanset cirka 25 meter fra huset.

– Blandet amfetamin i energidrikk

I rettssaken sa det kvinnelige politivitnet at de i utgangspunktet ikke hadde noen mistanke om ruskjøring, men at det ble beslutta å ta en spyttprøve av kragerømannen i 50-åra. Politivitnet sa at den tiltalte da ble åpenbart nervøs og urolig, unnvikende og at han også begynte å skjelve på hendene da han tente en sigarett.

Prøveresultatet har senere vist at mannen i 50-åra hadde ei ruspåvirkning av GHB og amfetamin tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille.

Kragerømannen nektet for å ha inntatt narkotika, men han sa at han var klar over at vennen brukte amfetamin. Han sa imidlertid at han ikke hadde sett vennen bruke noe den aktuelle kvelden. Han hevdet at han hadde drukket av en energidrikk hos kameraten, og at kameraten senere hadde opplyst at det var blandet amfetamin i energidrikken.

Den tiltalte kragerømannen sa at han selv ikke bruker narkotika og at han følte seg «helt fin». Om hvorfor han begynte å skjelve under kontrollen, forklarte han at det skyldtes lavt blodsukker.

Slipper å sone i fengsel

Det har ikke lyktes politiet å få tak i den nevnte kameraten verken under etterforskninga eller til vitneforklaring i rettssaken, og retten fikk derfor ikke høre dette vitnet.

Konstituert tingrettsdommer Mohsen Latif og meddommerne Snorre Arnesønn Øien og Anne Britt Kåsa mener at det ikke er noen grunn til å tro på den tiltaltes forklaring.

De viser blant annet til forklaringa hans om lavt blodsukker, og de bemerker at han selv har forklart at han hadde drukket rikelig med energidrikk, som inneholder mye sukker.

– I tillegg til den sakkyndiges konklusjon om påvirkningsgraden under kjøringa, bemerket han at den påviste konsentrasjonen av amfetamin var forholdsvis høy. I dette perspektivet fremstår det lite troverdig at tiltalte – som etter egen forklaring ikke har noe forhold til narkotika – likevel følte seg «helt fin», heter det i dommen.

Retten har dømt mannen i 50-åra til 14 dagers betinga fengsel med ei prøvetid på to år. Den uføretrygda familiefaren er også dømt til å betale en bot på 35 000 kroner. Hvis ikke boten betales, venter 15 dager i fengsel. Han er i tillegg fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på tolv måneder, regnet fra 13. mars i år. For å få førerretten tilbake, må han avlegge full ny førerprøve.

Dommen var helt i tråd med straffepåstanden til aktor, politiadvokat Margrethe Wigeland Øiestad. Kragerømannen stilte uten advokat i rettssaken.