Det var om kvelden fredag 22. oktober i fjor ved Pizza Kompaniet i Storgata i Porsgrunn at en 16-åring ble ranet. Han ble trua til å nullstille mobilen sin og deretter gi den fra seg til ransmennene. TA har omtalt saken tidligere. Rettssaken skulle ha gått i januar i år, men ble deretter utsatt.

Rettssaken mot de to ungdomsranerne som sto bak ble gjennomført 26. og 27. april i Telemark tingrett i Skien. Begge de tiltalte ungdomsranerne tilsto. 18-åringen tilsto også besittelse av en brukerdose hasj som han hadde på seg da han skulle settes inn i arresten, og begge tilsto at de ikke hadde stanset da politiet ropte etter dem i en park i Porsgrunn, noen få timer etter ranet. Da 19-åringen ble pågrepet, oppga han falskt navn, noe han også erkjente straffskyld for.

I rettssaken kom det fram at 19-åringen ville prøve en caps som 16-åringen hadde hatt på seg. Da den fornærmede 16-åringen nektet dette, hadde han blitt dytta i bakken av 19-åringen. Deretter hadde en eller begge ranerne trua med at de hadde kniv, og at de ville bruke denne, dersom ikke 16-åringen og kameraten hans dro fra stedet.

– Har pistol i bagen

Deretter hadde 18-åringen dratt 16-åringen bak en busk, og trua til seg mobilen hans. 18-åringen hadde sagt at han hadde en pistol i bagen, og han lot 16-åringen kjenne på noe som skulle være det nevnte våpenet.

I retten sa 16-åringen at han var overbevist om at det var et skytevåpen i veska og at han derfor gjorde alt han ble bedt om.

Tingrettsdommer Kristin Barth-Larsen og meddommerne Espen Stensrud Andersen og Anne Linn Engan har dømt 19-åringen til 300 timers samfunnsstraff, med ei gjennomføringstid på ett år og to måneder. Hvis ikke samfunnsstraffen gjennomføres som planlagt, må han sone 10 måneder i fengsel. Dommen er en fellesstraff med den subsidiære delen av en dom han fikk i oktober 2020.

19-åringen, som er tidligere ustraffet, er dømt til ni måneders fengsel, med fratrekk av 169 dager som han allerede har sittet i varetekt.

Det ble ikke fremmet noen krav om oppreisning eller erstatning fra den fornærmede 16-åringen.

Den 18 år gamle mannen er tidligere dømt for to grove ran, som begge ble begått da han kun var 16 år.

– Retten har likevel, under noe tvil, kommet til at tiltalte er egnet for samfunnsstraff og at hensynet til straffens formål i dette tilfellet ikke taler mot å idømme en slik reaksjon, heter det i dommen.

Retten viser til at 18-åringen har hatt en vanskelig oppvekst, men at han nå inne i ei god utvikling. Han går på videregående skole og vil få karakter i alle fag. Han skal også ha fått en interesse og er med i et miljø hvor det ikke er rus.

Drev med idrett og gikk på skole

Den andre raneren, 19-åringen, er tidligere ustraffet. I rettssaken forklarte 19-åringen at han tidligere drev med idrett og jobba ved siden av skolen, men at alt kollapset sommeren 2021, da det ble slutt med kjæresten og han begynte å drikke.

Kriminalomsorgen har foretatt en personundersøkelse som ikke konkluderer på spørsmålet om tiltalte er egnet for samfunnsstraff.

Retten mener at det er flere usikkerhetsmomenter som taler mot samfunnsstraff for 19-åringen, deriblant bolig, økonomi, sysselsetting og gjentakelsesaspektet, og viser til at han heller ikke er i noen rehabiliteringssituasjon.

Samfunnsstraffen som 18-åringen har fått er langt mildere enn påstanden til aktor, politiadvokat Kjell Ove Ljosåk, som mente at riktig straff for 18-åringen burde være ett år og to måneders ubetinga fengsel. Straffen for 19-åringen på ni måneders fengsel er bare litt mildere enn aktors påstand, som lød på 11 måneders fengsel.

18-åringen ble forsvart av advokat Tollef Skobba, mens advokat Øivind Sterri forsvarte 19-åringen.