Barnevernet får kritikk igjen

UNDERSØKELSE: Fylkesmannen i Telemark mener at barnevernet ikke alltid kan imøtekomme anmodninger om å avvente undersøkelser av saker. i saken fra Drangedal mener Fylkesmannen at barnevernet burde ha iverksatt tiltak umiddelbart. ILLUSTRASJONSFOTO: VIDAR RUUD, ANB

UNDERSØKELSE: Fylkesmannen i Telemark mener at barnevernet ikke alltid kan imøtekomme anmodninger om å avvente undersøkelser av saker. i saken fra Drangedal mener Fylkesmannen at barnevernet burde ha iverksatt tiltak umiddelbart. ILLUSTRASJONSFOTO: VIDAR RUUD, ANB

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

DRANGEDAL: Da barneverntjenesten fikk bekymringsmelding om at en mor slo sitt barn, ble saken anmeldt til politiet. Men barnevernet ventet i halvannen måned før de startet egne undersøkelser.

DEL

Håndteringen av saken kritiseres nå av Fylkesmannen i Telemark, som mener at barneverntjenesten i Drangedal ikke har foretatt en forsvarlig undersøkelse av barnets omsorgssituasjon.

I tilsynssaken konkluderer Fylkesmannen at barneverntjenesten har brutt flere paragrafer i barnevernloven. Dette er andre gang på kort tid at Fylkesmannen avdekker lovbrudd begått av barneverntjenesten i Drangedal. Under et tilsyn i fjor fant Fylkesmannen flere brudd både på forvaltningsloven og barnevernsloven.

BEKYMRINGSMELDING

Saken der barnevernet i Drangedal nå får kritikk, startet i fjor høst. Da fikk barnevernet en bekymringsmelding fra en av kommunens barnehager.

Meldingen gikk på at barnet ble slått av sin mor, og at han hadde vært vitne til at moren også hadde slått barnets mormor.

Barnevernet anmeldte forholdet til politiet, og avventet egne undersøkelser av saken etter anmodning fra politiet. Dette av hensyn til politiets etterforsking.

I Fylkesmannens tilsynssak går det fram at barnevernet anså at guttens uttalelser ikke var så alvorlige at det var grunnlag for omplassering.

DOMMERAVHØR

Cirka halvannen måned senere assisterte barnevernet politiet i forbindelse med et dommeravhør av gutten på Barnehuset i Sandefjord.

Samtidig ble moren innbrakt til avhør hos politiet, der hun fikk beskjed om at hun var anmeldt for vold mot sønnen. Etter avhøret på Barnehuset og avhøret hos politiet, ble moren oppringt av barnevernet med beskjed om at hun kunne hente sønnen i barnehagen.

Senere har barnevernet gjennomført flere hjemmebesøk og samtaler med moren, før det ble konkludert med at det er behov for hjelpetiltak i familien.

MISTENKELIGGJORT

Fylkesmannen åpnet tilsynssak etter at moren klaget på barnevernets oppfølging av bekymringsmeldingen fra barnehagen. Hun framholdt at bekymringsmeldingen var ubegrunnet, og at hun følte seg trakassert og mistenkeliggjort ved at saken ble anmeldt til politiet.

Moren klaget også på at barnevernet ikke utførte undersøkelser som kunne bekrefte eller avkrefte den alvorlige voldsanklagen mot henne.

Som forelder ønsket hun dokumentasjon på at det ikke var hold i anklagene. Fylkesmannen stiller seg spørrende til at barnevernet anså saken som så alvorlig at de gikk til politianmeldelse, samtidig som de uten egne undersøkelser konkluderte med at det ikke var nødvendig med beskyttende tiltak overfor barnet.

SELVSTENDIG ANSVAR

Fylkesmannen har forståelse for at barnevernet må samarbeide med politiet. Men det blir påpekt at barnevernet hadde et selvstendig ansvar for å sette i gang undersøkelser umiddelbart da bekymringsmeldingen ble mottatt.

– Dette er ikke en forsvarlig håndtering av bekymringsmeldingen, skriver Fylkesmannen i tilsynssaken. I Drangedal kommune får TA opplyst at kommunalsjef Hilde Molberg ikke er tilgjengelig for kommentarer før i neste uke. Hun har tidligere uttalt at barnevernet har hatt utfordringer med sykdom og permisjoner.

Artikkeltags