– Vi er fornøyde med å ha fått på plass en god pensjonsløsning som er på linje med det offentlige og andre private barnehager har, og en lønnsøkning tilsvarende kommunal sektor, sier en samlet arbeidstakerside ved forhandlingslederne Anne Green Nilsen, Fagforbundet, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og Trond Ellefsen, Delta.

De ansatte er tilbake på jobb torsdag, opplyser forhandlingslederne.

Den private barnehagekjeden Espira er blant dem som er rammet av streiken. De vet foreløpig ikke når hver enkelt barnehage hos dem åpner for fullt.

– Nå er vi først og fremst glad og lettet over at streiken er over, sier kommunikasjonssjef Kjersti Oppen i Espira til NRK.

Enige om pensjon

Striden har dreid seg om pensjon. De streikende har krevd at alle som er født etter 1968, skal meldes inn i den såkalte Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AF) til LO/NHO, som erstatter den gamle AFP-ordningen fra neste år.

Partene har nå kommet fram til at ansatte i PBL senest innen 1. januar 2025 innlemmes i den nye AFP-ordningen.

I tillegg reduseres prosentsatsen som de ansatte selv betaler til egen tjenestepensjon fra 3 til 2,5 prosent fra 1. januar 2023, og deretter ned til 2 prosent når Fellesordningen for AFP etableres.

Arbeidsgivers andel økes tilsvarende.

– Selv om kravene opprinnelig var at både AFP i Fellesordningen og redusert prosentsats skulle innføres fra 1. januar 2023, er vi fornøyde med å ha kommet fram til en avtale som på sikt sikrer pensjonsrettighetene til ansatte i PBL-barnehagene, opplyser forhandlingslederne.

– Det har vært en langvarig streik og noen svært tøffe meklinger. Begge parter har både gitt og tatt. Vi mener vi har fått PBL til å strekke seg så langt som det var mulig, sier de.

God løsning for alle parter

Også Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er fornøyde med at streiken nå er over.

– Partene har vist stor vilje til kompromiss, og det har gitt en løsning som er god for alle parter, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Det har vært en krevende øvelse å få på plass løsninger som gir arbeidstakere trygghet for at de fortsatt vil bli ivaretatt, samtidig som det ikke setter den økonomiske bærekraften til barnehagene ytterligere på prøve, sier han.

– Ettersom ansatte som er født før 1968 allerede er sikret en veldig god ytelsesbasert tjenestepensjon, vil ny AFP bare gjelde for dem som er født i 1968 eller senere. Dermed faller engangskostnaden på 1,4 milliarder kroner bort fra regnestykket. Dette har gjort det realistisk å komme fram til en løsning, sier Schjelderup.

Streiken startet 17. oktober. Det er 20 år siden sist det var streik i private barnehager.