Arbeidsminister Robert Erikssons (Frp) forslag om å myke opp bestemmelsene for hvor mye vi kan jobbe og når, er overflødig, fremholder Finansforbundets leder Pål Adrian Hellman overfor NTB.

— Det er ikke så lenge siden bankene hadde ganske så begrensede åpningstider. I dag tilbyr de sine tjenester 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Dette har vi fått til gjennom forhandlinger mellom partene, og innenfor dagens lovverk, sier Hellman.

FLEKSIBILITET

Han understreker at også Finansforbundets 39.000 medlemmer innen bank, forsikring og IT-næringen setter stor pris på normalarbeidsdagen — i likhet med andre arbeidstakere.

— Noe av årsaken til at det er en villighet til å jobbe kveld, natt og helg er at timeprisen er høyere. Fleksibiliteten henger sammen med lønn og goder for dem som er på jobb, sier han.

LOJALITET

At en student kanskje ville vært villig til å jobbe de samme ulempevaktene til en langt lavere lønn, med håp om å få en fot innenfor, bør ikke friste arbeidsgiverne, mener Hellman.

— Raushet er en fordel for arbeidslivet. Når arbeidsgiverne har vilje og evne til å legge på attraktive godtgjørelser knyttet til ulempe, så gjør det noe positivt med de ansattes lojalitet og vilje til å stå på, sier han.

STREIK ONSDAG

Finansforbundets medlemmer deltar på i den to timer lange politiske markeringen mot regjeringen onsdag ettermiddag.

— Vi er ikke prinsipielt mot å se på lover og regelverk. Men det fordrer en bred dialog. Denne gangen har regjeringens evne til å lytte til oss som part, ikke vært helt til stede, sier Hellman. (ANB—NTB)