TA har omtalt stengingen av den nedlagte jernbanelinja i Brevik tidligere. Turgåere forstår ikke hvorfor linja, som brukes av tursti av mange, skal stenges. Strekningen fra Trosvik til Norcem skal etter planen sperres av denne uka og Porsgrunn kommune har derfor vært i dialog med Bane NOR.

– Status for denne saken er at vi har hatt et møte med Bane NOR på Teams. De sier at de er forpliktet av jernbaneloven til å ivareta sikkerheten på alle banestrekninger, også der det ikke går tog. Skulle det skje en alvorlig fallulykke, så er det Bane NOR som er ansvarlig, sier Per Sortedal, kommunalsjef for byutvikling i Porsgrunn kommune.

Kommunen har spurt det statlige foretaket om det er mulig å skilte med ferdsel på eget ansvar på den nedlagte delen av Breviksbanen.

– Vi er lovet et svar før påske om de kan søke om unntak fra jernbaneloven for ferdsel på linjer som formelt ikke er lagt ned, slik at strekningen kan brukes. Det må til departementet for en avklaring, sier Sortedal.

Kommunen vil følge opp med et nytt møte med Bane NOR etter hvert.

– Det er dialog for å prøve å få til noe i alle fall, sier kommunalsjefen.