Like etter klokken 06 tirsdag morgen smeller det på E6 ved Morskogen i Eidsvoll. I om lag 1,3 kilometer har den 29 år gamle mannen kjørt nordover på motorveien – i feil kjøreretning.

I et forsøk på ta sitt eget liv frontkolliderer han med bilen til ekteparet Erik og Jorun Skybak i 110-sonen. Til tross for at kollisjonen resulterer i store materielle skader, blir ingen av de involverte påført mer enn lettere skader.

Da nødetatene kommer til stedet, forteller 29-åringen at han har «gjort noe» mot en kvinne i Oslo. Politiet rykker ut til kvinnens adresse på Hellerud i Oslo, der de finner henne død – kun 25 år gammel.

Etter det TA erfarer er kvinnen fra Bamble. Hun hadde flyttet inn i boligen på Hellerud for bare ett par uker siden.

Bistandsadvokat for avdødes familie er Søren Hellenes fra Advokatene i Larvik. Han hadde onsdag ingen kommentar til TA.

Onsdag besluttet Oslo tingrett å varetektsfengsle mannen i fire uker med brev- og besøksforbud – i tråd med politiets begjæring. Han er også underlagt medieforbud i to uker.

Tingretten har lagt ned forbud mot å gjengi innholdet i kjennelsen.

Samarbeider med politiet

Hele tirsdag kveld satt 29-åringen i avhør med politiet. Han har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, men erkjente de faktiske forhold: At han forårsaket 25-åringens død og deretter kolliderte med ekteparet på E6 i fortvilelse.

– Siktede har samarbeidet bra så langt. Det gir et godt utgangspunkt for den videre etterforskingen, sier politiadvokat Børge Enoksen til Avisa Oslo etter en pressekonferanse på politihuset på Grønland onsdag ettermiddag.

Politiet mener at drapet på kvinnen skjedde i løpet av natt til tirsdag.

– Er det på bakgrunn av siktedes forklaring?

– Det kan jeg ikke kommentere, men fornærmede ble funnet død klokken 07, svarer Enoksen.

– Det er altså opplysninger fra mannen selv som fører politiet til funnstedet?

– Ja, det er opplysninger han kommer med da han ligger i vraket av bilen på E6. Da forteller han at han kort tid forut har gjort noe mot en kvinne i Oslo.

Bodd flere år i Norge

Politiet mener at drapet skjedde med kniv, uten at Enoksen ønsker å gå nærmere inn på det.

– Det kan jeg ikke kommentere, men det er gjort flere beslag i saken, sier han til Avisa Oslo.

Den 29 år gamle mannen er opprinnelig fra Romania, men har bodd og jobbet i Norge i flere år. I skattelistene er han registrert med inntekt siden 2015.

Politiet bekrefter at det har vært en relasjon mellom kvinnen og mannen som er siktet for drapet. Etter det Avisa Oslo forstår, skal det ikke dreie seg om en kjæresterelasjon.

– Hva har politiet funnet ut om denne relasjonen?

– Det er en relasjon av kortvarig art, men utover det kan jeg ikke kommentere det nå, sier Enoksen.

– Har siktede forklart noe om hvorfor han gjorde dette?

– Det kan jeg ikke kommentere.

– Har politiet en oppfatning av hva som kan være motivet for handlingen?

– Det vil jeg heller ikke kommentere, svarer Enoksen.

– I en fortvilet situasjon

Den 29 år gamle mannen har fått varetektsplass i Oslo fengsel. Politiet utelukker ikke at det kan bli aktuelt med en såkalt prejudisiell observasjon, for å fastslå om det kan være grunn til å stille spørsmål ved tilregneligheten hans. I så fall kan de begjære en full rettspsykiatrisk undersøkelse.

– Hvordan vil du beskrive hans tilstand?

– Han har gitt uttrykk for at han er i en fortvilet situasjon. Han er preget av saken. Det er selvfølgelig de etterlatte også, sier Enoksen.

Politiet ønsker å få i stand nye avhør av 29-åringen i løpet av kort tid, men det er foreløpig ikke satt noe konkret tidspunkt for det. Utover det foregår det en rekke andre etterforskingsskritt.

– Det er vitneavhør, undersøkelser av beslag og tekniske spor som kan bidra til at vi kan danne oss et bilde av det som har skjedd, sier Enoksen.