22 fredede kulturminner kan stoppe attraktive industritomter

SKIEN: Nye attraktive industritomter er på vei. Men det er skjær i sjøen, 22 fredede kulturminner. Riksantikvaren er kontaktet.