Han er leder av utvalg for klima, miljø og byutvikling.

- Jeg registrerer avviket, men vi har blitt jevnlig og godt informert under utviklingens gang, så det er ingen egentlig overraskelse i avvikets størrelse.

Innstillingen til kommunedirektøren er som følger:

1. Sluttregnskapet for Lunde barneskole etappe 2 godkjennes

2. Merforbruket på 4,5 millioner finansieres ved lånopptak.

2016

Det var i 2016 at bystyret vedtok å bevilge 96 millioner kroner til nytt byggetrinn ved skolen. To år seinere ble det bevilget to millioner ekstra, det handlet om tilrettelegging for Skien skolemusikk.

2020 og 2021 ble det varslet om merforbruk på 5,5 millioner. Årsak Eik entreprenør AS gikk konkurs, og det ble funnet mye asbest i den gamle ungdomsskolen.

2600 kvadratmeter

I budsjettet er kostnaden oppgitt å bli 98 millioner kroner, regnskapet viser dog 105,3 millioner - et avvik på 7,3 millioner.

Tippemidler kommer inn, 2,8 millioner.

Følgelig sum avvik: 4,5 millioner.

Det en har fått igjen er ny idrettshall på 2600 kvadratmeter i massiv tre, en forbindelse mellom Lundedalen og Ibsenhuset, korpstilrettelegging og S-bygget totalrenovert.

Fjernvarme går til all bygningsmasse.