Konkurransen vart kunngjord i fjor haust og det kom inn to tilbod til tilbodsfristen. Begge var vesentleg høgare enn budsjettet for prosjektet, derfor ser fylkeskommunen det nødvendig å avlyse. Tilbydarane har vorte kunngjorde avgjerda.

– Me vil planleggje å lyse ut kontrakten på nytt på eit seinare tidspunkt. Før me gjer det vil me sjå på kva endringar me kan gjere for å treffe marknaden betre, seier prosjektleiar Anne Refsdal i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Prosjektet består av bygginga av tre tunnelportalar og eit nytt rasoverbygg langs fylkesvegane 3320 og3324 i Kviteseid og Nome kommunar. Den mest omfattande delen av prosjektet blir å erstatte dagens rasoverbygg ved Fjågesund. Det nye skal bli vesentlege kraftigare og samtidig blir bygd 25 meter lenger enn det gamle. Medan dagens overbygg er bygd i tre, vil det nye ha ei kraftig horisontal betongplate som tak. På overflata av bufferen vil det bli lagt ei pute av jord og stein som skrår utover mot vatnet. Bufferen vil dermed både dempe fallet til nedfall frå fjellet, men også styre nedfallet utanfor vegbanen. I området er det òg to tunnelar. Fjågesundtunnelen skal få portalar som blir bygde 12–15 meter ut frå begge sider, medan Omnestunnelen skal få ny portal på vestsida. Også denne skal bli like lang.