Det opplyser Brevik Fergeselskap IKS på sine Facebook-sider, torsdag kveld.

«Sjøfartsdirektoratet gjennomførte i dag revisjon av vårt sikkerhetssystem. Konklusjonen var sterkt beklagelig at selskapet ikke oppfyller funksjonskravet til sikkerhetsstyringssystemet. Og dermed er heller ikke sikkerhetsstyringssertifikatet for fartøyet Oksøy LMJD gyldig.», skriver fergeselskapet.

Det opplyses videre at «nytt passasjersertifikat for maks 12 passasjerer for fartøyet er nå det som gjelder inntil vi har fått en plan godkjent.»

Fergeselskapet jobber med å utarbeide en plan for nedgradering av det alvorlige avviket med utgangspunkt at den sendes i kveld. Denne planen skal aksepteres av Sjøfartsdirektoratet.

- Vi beklager dette meget sterkt!, skriver de.

Siden Oksøy nå kun kan frakte 12 passasjerer og biler, vil også fergen Løvøy opereres fra klokken 0640 fra Sandøya fredag, og ut ettermiddagen/tidlig kveld.