Det sier Jostein Forsberg, sjef for Notodden Blues Festival (NBF). Bluesfestivalen har nettopp vært gjennom en omfattende snuoperasjon, og gått fra minus til et overskudd på rundt 2 millioner, en resultatforbedring på cirka 4 millioner.

NBF er innvilget 2,6 millioner kroner i statlig tilskudd neste år. I likhet med Telemarkfestivalen i Bø, som får 1 million kroner neste år, inngår 2020-tilskuddet i en treårig bevilgning. Etter 2020 er det blanke ark og nye søknader til Kulturrådet, som nylig fordelte 160 millioner kroner til 171 musikkfestivaler over hele landet.

Fikk avslag

Åtte av søknadene kom fra Telemark, og i tillegg til de to nevnte festivalene er Norsjø kammerusikkfest tildelt 100 000 kroner, mens Skjærgårds Music and Mission Festival får 400 000 kroner. Kragerøfest, Kulturkræsj Grenland, Rauland internasjonale vinterfestival og Skjærgårdssang fikk ikke innvilget sine søknader om støtte i denne omgang.

– Vi ble jo veldig glade da vi fikk treårig støtte etter at Knutepunktordningen ble opphevet. Vi var en av ikke så veldig mange som fikk det, og det har vært veldig, veldig godt for oss, sier Jostein Forsberg.

– Ikke minst i fjor, som var et trøblete år. Da visste vi at vi hadde den forutsigbarheten. Det viser hvor viktig det er å tenke langsiktig. Vi har klart å snu festivalresultatet med 4 millioner, og det var godt å vite at vi hadde støtte i bunn. Hadde vi ikke hatt det, vet jeg ikke hvordan det hadde gått.

Forsberg håper at Kulturrådet legger vekt på langsiktighet også etter 2020.

– Alle føler jo at en er en verdig kandidat for støtte, uttaler Jostein Forsberg.

– Vi er veldig spent på hvordan det blir framover.

At enkelte stiller spørsmål ved om det er blitt for mange festivaler i markedet, svarer Forsberg at det blir opp til publikum å avgjøre.

– Jeg vet ikke helt. Publikum bestemmer. Vi kan ikke gjøre annet enn å prøve å være attraktive for publikum.

Økt spillerom

Kulturrådets musikkutvalg har, med enkelte unntak, ikke innvilget tilskudd utover 2020.

– Ordningen ble revidert i 2018, og utvalget ønsker å se alle festivalene samlet når den har fått virke i tre år. Samtidig vil vi unngå at flerårige tilsagn bidrar til å konservere utviklingen i feltet. Målet er å ha en ordning som både gir økt forutsigbarhet og rom for utvikling, der også nye festivaler kan komme til, sier utvalgsleder Jan Ole Otnæs på Kulturrådets hjemmeside.

I Bø har Kristoffer Mosfjeld ledet Telemarkfestivalen gjennom flere år, og i august feiret folkemusikkfestivalen 30-årsjubileum. Mosfjeld forteller om et innholdsrikt og flott jubileum, men et uvanlig kraftig regnvær ødela for enkelte arrangementer, særlig lørdagen i festivalhelga. Festivalen har stabilisert seg på rundt 5000 besøkende. I år kom det rundt 4000, men Mosfjeld kalkulerer med et lite overskudd. – Vi søkte om treårig støtte fra 2018, og fikk tilslag på 1 million hvert år. Vi skal søke på nytt. Vi har fått signaler om at ting skal evalueres, men føler at vi har gjort det vi skal og at vi kan vise at vi har hatt god nytte av pengene, sier Mosfjeld. Han mener støtten gir dem økt spillerom, og at de kan utføre tiltak som blant annet kan få flere til å oppdage dem, som gratiskonserter og en bedre profilering av festivalen.