Det går fram av et ferskt brev fra Skien kommune til Børve Borchsenius arkitekter AS i Porsgrunn. Og det er et administrativt vedtak etter delegert myndighet som er gjort.

To vilkår

Konkret er utgangspunktet en søknad som går på ominnredning/bruksendring i sjøboden Langbrygga 5B og 6.

Den blir godkjent etter plan- og bygningsloven. Vilkår er:

1. Vinduer som skal byttes ut må utføres som kopi av eksisterende vinduer, med rammer og innfatning i tre. Eventuelle metallbeslag skal males i samme farge som vinduets ramme.

2. Originale konstruksjonsdeler innvendig skal bevares i så stor grad som mulig.

Uttalelser i saken

Fylkeskommunen har uttalt seg i saken. Det samme har Grenland brann og redning IKS gjort. Sistnevnte påpekte noen forhold som ble tilfredsstillende besvart.

Det forsikres om:

«Samtykke fra Arbeidstilsynet vurderes til å ikke være nødvendig, da endringen ikke vil føre til endring av antall ansatte. Krav til spiserom, garderobe- og toalettforhold vil være uforandret.»

Partene kan klage på vedtaket innen tre uker.