(Kragerø Blad Vestmar)

Hei, dere som styrer den kommunen vi bor og jobber i.

Vi ønsker å si litt på tampen nå når saken vedrørende bruk av sju leiligheter ved Stabbestad omsorgsboliger skal stemmes over igjen. Vi har hele tiden jobbet for arbeidsplassen vår og ikke minst for de som trenger et sted å bo etter at de MÅ flytte hjemmefra. For det er mange som ikke KAN bo hjemme og der mener vi dere feiler så utrolig mye ved å legge ned på Stabbestad, vi har sagt det før og sier det igjen, at den nye teknologien er fin for de som kan bruke den, men hør på oss som faktisk jobber med de gamle og syke som har peiling på hvordan de gamle fungerer og hvordan de ikke fungerer.

Det er så mange som trenger, ikke bare fysisk hjelp som vask. påkledning, måltider og så videre, men hjelp til å fortelle hvor de er, hvem de er og hva de skal - og ikke skal - denne gruppen som trenger slik hjelp, har en kognitiv svikt. Og den svikten er veldig utfordrende for dem det gjelder, men også for familien rundt. Dette er også en utvikling som ikke stanser, den vil sakte men sikkert utvikle seg så drastisk at de glemmer ikke bare naboens navn, men de vil også glemme sin familie.

Vi vet ikke om noen av dere har familie som har opplevd dette, men hvis dere har det, så vet dere litt hva vi mener. Men til dere som ikke har noen erfaring med denne gruppen, dere burde støtte dere til fagfolket, eventuelt ta læreboka og lese litt. Vi vil ikke klage på andre boliger i kommunen, samarbeid er det viktigste. Men det skal ikke undergraves at område her ute tilbyr et hav av plassmuligheter for utendørs fysisk og psykisk stimulanse vi ikke har andre plasser i kommunen, og det tror vi dere vet.

De med kognitiv svikt eller demens har så store utfordringer i utgangspunktet at det å ikke ha utfoldelse og mulighet for aktivitet ute vil minske mulighetene for et verdig og meningsfullt liv. Tenk deg at du ikke klarer deg selv, både med å kle på deg, spise, og ellers alt som gjelder det grunnleggende behovet men i tillegg så husker du ikke hva du skal eller hva du spiste og du tror kanskje du har små barn som du må hente i barnehagen og du er så sikker på at de står der og venter på deg, tenk for en frustrasjon. Det vi vil frem til er at denne gruppen kan absolutt ikke være hjemme og de kan absolutt ikke ta ordre gjennom et calling system som kommer med denne morgendagens teknologien som det snakkes om. De er i en aldersgruppe der teknologien ikke var implementert i livet deres mens de fortsatt var selvstendige Dette er så fjernt fra virkeligheten som det går an å bli.

Vi har også nå fått med oss at regjeringen forandrer sin praksis når det gjelder tilskudd og budsjett, de skal legge til rette for at det kan bygges og moderniseres heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsboliger. Og at det økes fra 35 % til 50 % og at merverdiavgiftskompensasjonen ordner det slik at staten tar 70 % av kostnaden med å bygge og renovere heldøgnsomsorgsplasser.

Da forstår ikke vi stort, da burde disse leilighetene bevares over nyttår når det er nytt budsjett slik at bygg massen omgjøres til Demens avdeling, hva er problemet? Mye av året er allerede gått, det største tapet er allerede tatt.

Skulle nesten tro at noen blir kjøpt og betalt for å få dette ut på åpent marked og for salg. For det hele virker veldig mistenkelig når det ikke er noe gehør og vilje for å redde disse leilighetene. Det burde være andre muligheter.

Hvorfor ikke lette på krava for de som ønsker å bo der? De betaler jo husleie.

Før bodde mange «oppegående» personer der som bare ønsket trygghet, vi hadde mange ektepar også. Hvorfor kan ikke dette komme tilbake? De betaler sin leie og de krever ikke mye personal på seg siden de ikke har disse behovene. Dette er en vinn vinn for alle parter. Det er enstemmige flertatt for ikke å si opp leieavtalen med Kragerø kommunale boligstiftelse, hvorfor ikke leie ut til mennesker som ønsker å bo på Stabbestad? Det reduserer utgiftene til kommunen i alle fall. Litt hjelp er bedre enn rent tap og masse utgifter. Det skal også tas med i vurderingen deres at ved denne løsningen, vil vi ta unna mye utfordring og tidspress for hjemmesykepleien, for tiden kommer når vedkommende trenger mer tjenester. Da slippes et tungt ledd i hjemmesykepleien med utredning og kartlegging i et lite funksjonelt gammelt hus ute på bygda.

Derfor så virker dette meget merkelig. At dere legger ned noe som det er så behov for, strider mot all fornuft og det kan virke som om det ligger mer bak her.

Og vi har også sagt at vi kan gi dere info når det gjelder en demens by og dette kan søke stats støtte, dette ville sette Kragerø på kartet. Hvorfor er ikke dette interessant? Det kan gi mye i kommunekassen. Vi som jobber på Stabbestad omsorgsboliger ønsker dialog og at dere kunne hørt hva vi kan komme med, men det er heller ikke så interessant - hvorfor?

Stabbestad økes innenfor turisme, med dette vil det komme mange behov vedrørende tilsyn og hjelp til gamle. Skal hjemmesykepleien dra tre til fem mil én vei for et tilsyn istedenfor at vi på Stabbestad omsorgsboliger kunne hatt personal til det? Dette er noe vi aldri har forstått tankegangen rundt, det er godt over ett årsverk bare i kjøring. Forslaget har vi fremmet gang på gang, vi ønsker å tenke helhetlig og samarbeide med hele kommunen. Dette burde snart helse og omsorg se på. Her ute vil behovet for hjelp bare øke på, har dere tenkt på det? Turismen er jo det som det satses på i denne kommunen.

Turisme innebærer også mennesker med varierende grad av behov for bistand og muligens avlastning for familiemedlemmer ved hytta si i Portør. Tenk om vi kunne hatt ute liste og vi kunne tatt imot folk med behov for eksempelvis bytting av stomi, kateter, sårskift og så videre. Det vi prøver å si her er at det hadde vært mye mer lønnsomt å latt Stabbestad omsorgsboliger være, og heller styrket disse. La boligene være i ro ut året og start med nye ark over nyttår, vi kan garantere at dette vi bare gagne kommunen positivt.

Hvis dere avslutter leieforholdet med Kragerø kommunale boligstiftelse på tross av enstemmig enighet i hovedutvalg for helse og omsorg om å beholde, hvor ender boligmassen da? Vi vet den blir solgt. Og vi vet også hvem som vil kjøpe, vedkommende har snart monopol på kjøp av eiendom i Kragerø.

Og så vil dere kanskje svare oss at dere har lova å ikke selge. Hva vil dere love oss at er fremtiden da? Kragerøs ordfører presiserte til Prosjektgruppa på nyåret at han kunne garantere det ikke skulle selges. Kan vi stole på dette?

Til slutt så håper vi dere har lest dette og tatt med dere noe i avgjørelsen i denne tragiske saken. Og hadde dere hatt tid skulle vi bedt dere ut på en kaffe i den nydelige parken som mange av de gamle i Hesteskoen kunne hatt nytte av. Dette hadde absolutt vært noe for Kragerø, for det er ikke mange, om det er noen i hele tatt, som har en flott park som nærmeste nabo.

Tenk bare på hvordan dere vil ha det hvis eller når dere selv glemmer hva dere har gjort eller ikke gjort, for det som er sikkert er at dette gjelder mange av dere. Vi tror ikke dere slipper unna og da tror vi dere ville ønsket å kommet ut i aktivitet og ikke sittet inne på et rom. For det er slik realiteten er og vil bli hvis dere legger ned muligheten til å drive helserelatert tjenestetilbud i naturskjønne omgivelser på denne unike plassen.

Med hilsen frustrerte ansatte ved Stabbestad omsorgsboliger

Liv Jensen og Veronica Christoffersen