– At denne saken nå er landet er veldig bra. Det betyr at det ikke vil være det fokuset på denne ene saken på landsmøtet, sier Torgeir Fossli.

For når Venstres landsmøte starter i Tromsø i dag så var det mange som fryktet at det man egentlig kom for å diskutere, klima og miljø, skulle drukne i en debatt og videre krangel om asylbarna og deres framtid.

– Dette skulle jo egentlig ikke være en sak i hele tatt. Vi var godt fornøyde da vi fikk landet en fellesforståelse da man etablerte regjeringen. Det eneste som gjensto var disse barna. Det bråket og den støyen som har vært rundt denne saken har vært helt unødvendig, sier han.

MYE STØY OG URO

Støy og uro har på mange måter også preget regjeringens arbeid, spesielt det siste halvåret, fra statsbudsjettet ble lagt fram.

– Jeg tror vel ingen, uansett parti, har vært fornøyd med det styret som har vært. Det er ingen som er fornøyd med at regjeringen og samarbeidspartiene stadig er i klinsj og at det knirker litt. Det er ingen god situasjon.

– Det som er mest synd er at de gode offensive sakene forsvinner litt i støyen. For hele regjerings og samarbeidsprosjektet lider jo under det. For vi er jo fornøyd med det vi har fått til så langt, sier Fossli.

Fossli peker på flere saker som han mener Venstre har fått gjennomslag for. Men han mener at det viktigste er at partiet nå er i en situasjon der det er mulig å forhandle med regjeringen.

EN HELT NY VERDEN

– Vi kan nå påvirke politikken på en helt annen måte enn vi kunne i de åtte foregående årene. Da fremmet vi hundrevis av gode forslag, bare for å se at de ble nedstemt. Det var ikke veldig inspirerende for å si det sånn. Alt ble kronisk nedstemt. Nå er vi i en posisjon der vi har en veldig god forhandlingsposisjon. Noe som gjør at vi kan påvirke politikken på en helt annen måte. Vi kan påvirke og få gjennomslag. Da er det synd at de gode sakene drukner i campingvogner og en del uroligheter og støy.

Når landsmøtet starter i dag så er det miljø, klima og grønn vekst som står i fokus. For delegasjonen fra Telemark Venstre er det først og fremst arbeidet med høyhastighetstog som blir viktig under landsmøtet.

– Dokumentet som er lagt fram er bra, men vi mener det kan bli bedre på transportsektoren. Og da ikke minst i forhold til høyhastighetstog, sier Fossli.

En sak som Telemark Venstre for øvrig har hatt fokus på fra landsmøte til landsmøte i mange år nå.

Fossli mener det ikke er de store stridssakene på årets landsmøte. Men en sak det kan bli mye diskusjon om er søndagsåpne butikker. Her ligger det inne et forslag til en uttalelse som partiledelsen ikke ønsker å behandle. Og da er det gjerne sånn på et landsmøte at partiledelsen gjerne skal ha seg en smell hvis det ellers er et rolig landsmøte. Søndagsåpne butikker kan bli denne saken for Venstre.