Heftige planer for sentrum

RASKE tiltak: – Mens vi arbeider med de «tunge» planene vil det være hensiktsmessig for sentrum å komme i gang med noen synlige spenstige tiltak. Noen av de vil være midlertidige, mens andre vil være permanente. Eksempler på slike tiltak er en midlertidig konteinerby og konteinerboder. Mens utvikling av smug og grønne bakgårder er permanente tiltak, heter det i rapporten.

RASKE tiltak: – Mens vi arbeider med de «tunge» planene vil det være hensiktsmessig for sentrum å komme i gang med noen synlige spenstige tiltak. Noen av de vil være midlertidige, mens andre vil være permanente. Eksempler på slike tiltak er en midlertidig konteinerby og konteinerboder. Mens utvikling av smug og grønne bakgårder er permanente tiltak, heter det i rapporten.

Artikkelen er over 5 år gammel

PORSGRUNN: Containerboder og containerby, unike elveboliger og ny elvefront, gjestehavn og vannaktiviteter, boliger for studenter og barnefamilier – det er noen av de konkrete forslagene i en ny rapport om utviklingen av sentrum.

DEL

Feste landskap og gårdeiere i Porsgrunn legger nå fram en ny rapport med en rekke konkrete forslag til utvikling av midtbyen – området fra Minneparken til Ælvespeilet.

– Det skjer og har skjedd mye andre steder i sentrum, men for midtbyen er det ingen klare utviklingsplaner. Men det presenterer vi nå, sier prosjektleder i Feste, Gunn Marit Christenson.

Hun gjør dette på oppdrag for Porsgrunn min by (PMB) i regi av gårdeierprosjektet InnBy. Planen for midtbyen er også et resultat av et forprosjekt som ble vedtatt av bystyret i høst.

– Midtbyen er i dag et lite ødeland, og er på mange måter et dødt og kjedelig område. Men dette er jo selve «indrefileten» i bykjernen, sier Christenson.

Hun framhever at elva vil være en naturlig kjerne for å gi økt opplevelse og attraksjonskraft til sentrum. Og i utviklingsskissen legges det opp til å flytte parkering som ligger langs elvefronten i dag, og å fylle disse ledige områdene med ny bebyggelse.

– Dette grepet forutsetter at en løser eksisterende parkering i området ved å etablere erstatninger i rimelig nærhet. Dette er et avgjørende suksesskriterie i områdeutviklingen, heter det i rapporten.

– Dagens parkeringsplasser kan gjøres om til grønne bakgårder. Elvesiden må løftes fram som fronten i byen, sier Christenson.

FLERE TYPER BOLIGER

I planen legges det opp til at flere skal bo sentrum, gjerne barnefamilier. Derfor planlegges det flere ulike typer boliger, grønne uterom ved boligene og mer attraktive parker og byrom.

– Vi bør også etablere elvefronten som turområde. Og i Minneparken bør det være rom for lek og moro. Vi forslår å trekke parken ut i elva, med et basseng, sier Christenson. Eller foreslås det bruk av containere som midlertidig tiltak for tidlig å komme i gang med konkrete resultater. Containerbodene er tenkt som midlertidige utsalgsboder for lag og foreninger, eller andre som vil ha stuntutsalg. Mens containerbyen ved elvefronten kan eksempelvis inneholde studioleilighet for studenter, felles møterom på elva, billige kontorlokaler og midlertidige gjestehavnfunksjoner.

GJESTEHAVN OG ELVELIV

Ny gjestehavn framheves dessuten som et viktig tiltak i sjøfartsbyen. Det foreslås også at elvefronten bør tilrettelegges slik at kafeer og virksomheter kan vende seg mot elvefronten og ta i bruk områdene ut mot elva. Samtidig bør det være god mulighet til å legge til med båt, går tur, sykle og sitte ned. Det legges også opp til en rekke med små, unike elveboliger. Og det foreslås en ny etasje på Nordentorget og mindre enheter som town houses. Området skal også åpnes opp, hvor gjerder og parkering er byttet ut med grønne bakgårder og tilgjengelige smug.

Lars Iver Larsen i PMB er begeistret for de nye forslagene.

Dette er spenstig nytenkning for sentrum. Mange av gårdeierne er veldig positive til planene, sier han. Men kommunen må være med for å realisere planene.

– Jeg forutsetter at disse planene mottas av politikerne med begeistring. Det er jo dette de har etterlyst – sentrumsutvikling, sier Larsen, som håper planene kan videreutvikles i løpet av høsten.

Artikkeltags