- Det er en god nyhet at de fuglene som er obdusert har testet negativt for fugleinfluensa, men ellers er det trist at fugler dør. Derfor er det svært viktig at folk som finner døde fugler, melder fra til oss om dette, slik at vi får testet dem, forteller Aronsen til TA.

(Funn av døde fugler kan også meldes til den lokale viltnemda red. anmerk)

Det har vært avgjørende for Mattilsynet å få oversikt om ærene døde som følge av fugleinfluensa, for en slik smittsom sykdom på toppen av koronapandemien som herjer, ville vært svært uheldig.

Foreløpig

Aronsen legger til at tre av de seks ærfuglhannene som Veterinærinstituttet i Oslo mottok er ferdig testet. Det betyr at de opplysningene som foreligger kun er foreløpige. Først når en endelig rapport foreligger vil Mattilsynet kunne gi detaljerte opplysninger om ærfuglenes død.

- Men de er magre. I tillegg er det funnet parasitter i mage og tarm på fuglene. Om dette smitter mellom fuglene, eller via en vert, kjenner vi ikke til. Svaret på det må vi vente på, sier han.

Jan Egil Aronsen er ikke avvisende til påstandene om dårlig tilgang på mat også bidrar til dødsfallene, men vil naturlig nok ikke spekulere i noe som helst, og venter til endelig rapport foreligger. Aronsen understreker imidlertid at parasittene, som ærfuglene har, ikke er farlige for mennesker.

-Veldig trist

Alf Håkon Zachariassen, som fant de seks ærfuglhannene, er lettet over at de ikke bar på farlig og smittsom sykdom.

- Men det er jo veldig trist at de dør. Kanskje som følge av lite mat, sier Zachariassen.

Han vil fortsette å rapportere inn funn av døde fugler og dyr. Zachariassen har blant annet funnet en død sel som Viltnemnda i Bamble har hentet og sendt til undersøkelse. Den er trolig smittet av selpesten som nå finnes i Vestfold.

Viltnemnda

- Folk må bare melde inn. Vi bidrar med vårt, så lenge Mattilsynet vil ha dem, sier Torstein Dahl, varaordfører og leder av Viltnemnda i Bamble

- Har dere funnet andre døde dyr og fugler?

- Nei, ikke noe spesielt, men vi har funnet et par døde rådyr på Stathelle. Tror de har spist på barlind eller tujia, for de lå rett i nærheten. Ser dette av og til på våren. Går ofte galt når de spiser på dette, forklarer Dahl.

Han er ellers svært opptatt med koronapandemien og tiltak i Bamble. Dette tar mye tid.

- Derfor har ordfører Kjeldal og jeg delt den jobben mellom oss, sier Dahl.