- Skal jage de useriøse

PÅ TILSYN: I går gjennomførte flere offentlige etater en razzia mot byggefirmaer på Rauland. Det ble blant annet avdekket timelønninger på 23 kroner for utenlandske arbeidere. – Vi skal gjøre alt som står i vår makt for å tvinge de useriøse aktørene til å etterkomme pålegg fra tilsynet, sier Bjørn Tore Hansen ved Arbeidstilsynet. FOTO: DAG TINHOLT

PÅ TILSYN: I går gjennomførte flere offentlige etater en razzia mot byggefirmaer på Rauland. Det ble blant annet avdekket timelønninger på 23 kroner for utenlandske arbeidere. – Vi skal gjøre alt som står i vår makt for å tvinge de useriøse aktørene til å etterkomme pålegg fra tilsynet, sier Bjørn Tore Hansen ved Arbeidstilsynet. FOTO: DAG TINHOLT

Artikkelen er over 4 år gammel

RAULAND: Tilsynsleder Bjørn Tore Hansen ved Arbeidstilsynet Telemark lover at etaten skal gjøre alt som står i dens makt for å tvinge de useriøse aktørene på arbeidsmarkedet til å etterkomme pålegg fra tilsynet.

DEL

De offentlige myndighetene får så hatten passer av Arild Nystog ved Garatun Snikkartun i Rauland. Om få dager legger han ned den vesle familiebedriften etter i 40 år å ha betjent bolig- og hyttemarkedet med skreddersydde snekkerløsninger. I nabolaget jobber en murer som også er i ferd med å gi opp.

– Jeg vil anslå at 90 prosent av alt snekkerarbeid i Vinje utføres av humbugselskaper som ikke følger norske lover og regler. Politikerne her i kommunen bryr seg ikke for de måler bare veksten i antall nye hytter slik at det strømmer inn mer i vann- og kloakkavgifter. Hvordan skal jeg kunne konkurrere med utenlandske selskaper som betaler sine ansatte litt over 20 kroner timen, spør Nystog som i en alder av 60 år trekker seg fra arbeidslivet. Dattera, som jobbet sammen med han i bedriften har fått jobb i Åmodt.

– De sentrale myndighetene er flinke til å prate men jeg etterlyser konkrete mottiltak, sier Nystog.

23 KRONER I TIMELØNN

Arild Nystogs kraftsalve kommer etter gårsdagens oppslag i TA hvor det ble dokumentert at litauiske bygningsarbeidere jobber for 450 euro i måneden, fem dager i uken, og åtte timer om dagen. Det gir en timelønn på 23 kroner. I henhold til forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge, endret 4. mai 2015, heter det blant annet at faglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid skal minst ha en lønn per time på 187 kroner og 80 øre. Ufaglærte uten bransjeerfaring skal ha 168 kroner og 80 øre, mens ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring skal ha 176 kroner.

Denne tariffavtalen er del av en felles overenskomst mellom NHO, LO og Fellesforbundet. De litauiske arbeiderne har en avtalt månedslønn på cirka 3800 kroner, mens de alternativt som ufaglært arbeidskraft, minimum skal ha cirka 25 000 kroner. Litauerne jobber for et litauisk firma på oppdrag fra Haugen Holding AS, eid av Atle Haugen.

– Vi ser at byggefirmaene retter seg etter pålegg fra Arbeidstilsynet, men dokumentasjonen kan selvsagt være falsk. Det hadde vært enklere å følge de konkrete sakene hvis sentrale myndigheter satt krav om at lønn skal inn på norsk lønnskonto. I for eksempel Litauen er det et problem at man ofte ikke opererer med lønnsslipper, forklarer Bjørn Tore Hansen.

– Det er behov for å utvikle lovverket ytterligere i kampen mot useriøse aktører, det er noe myndighetene arbeider med, sier Hansen. Etter Bjørn Tore Hansens mening bør Norge få et enda bedre og mer effektivt lovverk for å bekjempe ondet. Tilsynslederen opplever at det nå er en sterk vilje for at Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV og politiet bruker hverandre i et tettere samarbeid i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet.

– ARBEIDSKRIMINALITET

Dette vil gi seg utslag i flere tverrfaglig kontroller framover.

Selskaper som får pålegg om å rette seg etter norske lover og regler går ofte konkurs eller avvikles og da står myndighetene lett på bar bakke. I tillegg vil ikke pålegg ha tilbakevirkende kraft. Da gjenstår i prinsippet to maktmidler: Politianmeldelse eller ileggelse av overtredelsesgebyr.

– Vårt distrikt har foreløpig ikke benyttet seg av muligheten for å benytte overtredelsesgebyr men den muligheten har vi nå fått, sier Hansen.

– Vi styrker innsatsen mot arbeidskriminalitet og får en bedre og mer effektiv innsats mot disse aktørene, avslutter han.

Artikkeltags