Nytt praktbygg, men må si opp folk

FORTSATT TRO: At Rambøll har bygget et flunkende nytt kontorbygg ved Klosterfossen, hindrer dem ikke fra å si opp ansatte kort tid etter innflyttingen. Men      de har fortsatt tro på grenlandsregionen som et attraktivt marked.  
FOTO: INGE FJELDDALEN

FORTSATT TRO: At Rambøll har bygget et flunkende nytt kontorbygg ved Klosterfossen, hindrer dem ikke fra å si opp ansatte kort tid etter innflyttingen. Men de har fortsatt tro på grenlandsregionen som et attraktivt marked. FOTO: INGE FJELDDALEN

Artikkelen er over 5 år gammel

SKIEN: Rett etter at entreprenørselskapet Rambøll flyttet inn i et nytt praktbygg med utsikt over Klosterfossen, må de nedbemanne. Seks ansatte er sagt opp, og ytterligere én ansatt blir flyttet ut av fylket.

DEL

De ansatte har så vidt fått flyttet inn i det nye bygget før de fikk varsel om at det blir oppsigelser. Etter en større gjennomgang av divisjonen for bygg og arkitektur på Østlandet, har Rambøll kommet til at det er kontoret i Skien som blir rammet. Dette skyldes for få oppdrag over en tidsperiode.

Seks personer, de fleste arkitekter og landskapsarkitekter, er sagt opp.

– ER ALDRI HYGGELIG

Rambøll etablerte seg i Skien og Telemark da de kjøpte arkitektkontoret Arken i 2011. Bakgrunnen for oppkjøpet var først og fremst ønsket om å anskaffe flere kreative arkitekter, uttalte administrerende direktør i Rambøll, Ole-Petter Thunes på daværende tidspunkt.

Han viste til Rambølls satsing på arkitektur. Nå er imidlertid situasjonen en annen.

– Vi har vært litt for godt bemannet over litt for lang tid, og vi har ikke hatt nok jobber til å sysselsette så mange. For en stor organisasjon som Rambøll, er det dessverre noen ganger nødvendig å gjøre slike justeringer for å sikre en sunn og bærekraftig drift. Det er aldri hyggelig, spesielt ikke for dem det gjelder, sier kommunikasjonssjef i Rambøll, Nina Kristin Amdahl.

FELLES TREND

I tillegg til de seks som mister jobben, blir ytterligere én ansatt flyttet til et av de andre kontorene selskapet har på Østlandet. Med sine 22 kontorer i Norge er Rambøll en tung aktør innen ingeniør- og rådgivningsvirksomhet.

Flere entreprenørselskaper har valgt å nedbemanne i Grenland den siste tiden. Først var det Veidekke som måtte nedbemanne og si opp ansatte, og nå er Rambøll neste ut.

TØFFERE MARKED

Grunnen til nedbemanningen er at det er færre oppdrag i markedet i grenlandsområdet, og Rambøll har konkludert med at de har for mange ansatte i forhold til den forventede jobbmengden de neste årene.

– Divisjonen har hatt en gjennomgang av ressurssituasjonen. Vi har sett på hvor markedet er best og hvor vi har den riktige sammensetningen av kompetanse i forhold til det som er behovet nå og fremover, sier Amdahl.

HAR TRO PÅ SKIEN

Situasjonen er imidlertid ikke helsvart, og Rambøll ønsker å bevare kapasiteten de trenger for å kunne satse videre i Skien og Grenland.

– Det omfatter seks personer totalt, men på plan og arkitektavdelingen i Skien har vi fortsatt syv erfarne medarbeidere med høy kompetanse. Grunnen til at vi har valgt å satse i Skien er at vi ser at det er et marked som vi har stor tro på. Satsingen er ikke svakere, men vi må gjøre justeringer i forhold til de eksisterende oppgavene, poengterer kommunikasjonssjefen.

I februar flyttet Rambøll inn i et nytt bygg på Klosterøya, på stedet der den gamle inntaksstasjonen for strøm lå. Det er en betydelig investering, og selv om de nå må si opp ansatte, har de planer om å klore seg fast i regionen.

– Vi ser positivt på fremtiden i Skien. Vi er nå samlokalisert i nytt bygg med totalt 17 medarbeidere og vi ser fortsatt på grenlandsområdet som attraktivt, sier Amdahl. I tillegg til arkitektur og bygg har Rambøll i Skien egne avdelinger for infrastruktur og transport, miljø og klima, tekniske systemer, samt prosjektadministrasjon og -ledelse.

Artikkeltags