Selve kjøringa skjedde sent om kvelden lørdag 29. august i Kviteseid i fjor sommer. Nylig måtte mannen møte opp i Vest-Telemark tingrett, hvor han erkjente straffskyld for ruskjøring og bruk av narkotika.

Mannen fra Vest-Telemark var påvirka av flere narkotiske stoffer under den nevnte kjøreturen, deriblant hasj og amfetamin.

Må klare seg uten lappen

Siden han var påvirka av flere typer stoffer, ble blodprøven sendt til rettstoksikologisk analyse ved Oslo universitetssykehus, som konkluderer med at han med «all sannsynlighet» hadde en påvirkningsgrad som tilsvarte mer enn 0,5 i promille. I analysen ble det også konkludert med at han med en «viss sannsynlighet» hadde en påvirkningsgrad tilsvarende 1,2 i promille, noe som ifølge dommen betyr at det ikke er særlig høy grad av sannsynlighet for det.

Dommerfullmektig Johanne Fjesme Nakrem har dømt mannen til 18 dagers fengsel, som gjøres betinga med to års prøvetid. I tillegg er mannen idømt en bot på 10 000 kroner. Hvis ikke boten betales, venter 15 dager i fengsel. Han er også fradømt førerretten for en periode på 12 måneder. Når perioden er over, må han avlegge full ny førerprøve hvis han vil ha lappen tilbake.

Foreslo større bot

Påtalemyndigheten mente at botens størrelse burde settes til 30 000 kroner, noe retten mente var for høyt. Bortsett fra botens størrelse, er dommen i tråd med aktors forslag til straff.

I dommen kommer det fram at kjøringa ikke førte til noen uhell av noen slag.

– Sjølv om det ikkje skjedde nokre uhell i samband med køyringa, kan ruskøyring potensielt alltid vere ein stor fare for andre trafikantar og føraren sjølv. Samstundes er det formildande at den tiltalte har erkjent forholdet, heter det i dommen.