Det var Anleggsgartner Nordengen som hadde oppdraget med å steinlegge Franklintorget på oppdrag fra Bypakke Grenland. Store, tunge steinplater ble løftet og lagt på plass med en med en maskin av typen Probst Transmobil.

En stor og tung steinhelle ble løftet opp 40 cm før den falt ned og traff en arbeider. Han ble straks kjørt til sykehus i ambulanse, men skal ikke ha blitt alvorlig skadd.

Har vært på jobb

– Han har vært på jobb hver dag etterpå, sier anleggsleder Geir Nordengen i firmaet.

Arbeidstilsynet ble varslet om ulykken, og reiste ut for å gjøre tilsyn på ulykkesstedet. I rapporten står det at: «Tilsynet viste at det ikke forelå noen rutine eller system for regelmessig kontroll og vedlikehold av utstyret, for å sikre at maskinens sikkerhet ikke forringes. Hyppighet og omfang av kontroll og vedlikehold må vurderes ut fra bruken og oppbevaringen av utstyret, samt ut fra produsentens bruksanvisning vedrørende kontroll og vedlikehold. Dette er brudd på arbeidsmiljøloven § 4–4 første ledd».

Ikke service siden 2018

Det viste seg at Nordengen hadde leaset løfte- og leggemaskinen fra 2018, og det viste seg at den ikke var blitt fulgt opp med kontroll og vedlikehold. Arbeidstilsynet skrivet at det kort tid etter ulykken ble gjennomført sakkyndig kontroll av vakuumløfteren og det ble inngått avtale om årlig kontroll og sertifisering.

Feilen som Arbeidstilsynet avdekket er dermed ordnet opp i og saken er avsluttet etter det TA kjenner til.

Anleggsgartner Nordengen AS er et lokalt firma med 15-20 ansatte og mange oppdrag både for private og offentlige i Grenland.