Olje- og energiminister Terje Aasland kunne ikke delta og derfor har Statkraft nå invitert klima- og miljøminister Espen Barth Eide til åpningen. Det er ikke kjent om miljøministeren kan delta.

Det som uansett skal åpnes 31. mai er to nye kraftverk, Vesle Kjela i Vinje kommune og Storlia i Eidfjord kommune. Kraftverkene er utvidelser som utnytter fallhøyde og vannoverføringer i allerede eksisterende anlegg.

Vesle Kjela kraftverk i Telemark skal utnytte et fall på 48 meter mellom Kjelavatn og Førsvatn i Tokke-vassdraget. Årsproduksjonen skal bli på 31 GWh – men nedenforliggende kraftverk vil også få økt sin årsproduksjon – med 10 GWh.

– Vi har vært i kontakt med olje- og energiministeren som ikke hadde anledning til å delta denne dagen, men, tenkte det kunne være relevant for Barth Eide og det gir oss en anledning til å diskutere hvilke muligheter Norge har til å øke tilgangen på kraft og fleksibilitet fra vannkraft, det siste er særlig viktig dersom det skal bygges ut store mengder med havvind og annen variabel fornybar energi i Norge. Elektrifisering av Norge og ny grønn industri vil ha behov for ny kraft og denne dagen er en god anledning til å diskutere potensialet for dette, heter det i invitasjonen fra Statkraft.

Planen er å åpne Vesle Kjela kraftverk først og deretter helikopterløfte ministeren til Storlia.