Bane Nor anslo først at strekningen mellom Porsgrunn og Skien kunne åpne igjen for persontog mandag morgen, men åpningen er nå utsatt til klokka 12 mandag ettermiddag.

I helgen har strekningen bare vært åpen for godstog og tomtog.

Det var onsdag ettermiddag at en lastebilhenger som sto på toglinjen med en båt, ble påkjørt av toget. Lastebilhengeren ble fanget mellom de to bommene på hver side av toglinja.

Som følge av kollisjonen sporet toget av, men ingen personer ble skadd i ulykken.