Med på lista over samarbeidspartnere finner vi Porsgrunn min by, Folkebadet, Varden, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Grenland Næringsforening, Herøya Industripark, USN, Norsk Industri,

Porsgrunn Kommune, VTEC og primus motor Powered by Telemark.

– Industriukas mål er å legge til rette for samarbeid og forretningsmuligheter for deltakerne. Bærekraft, det grønne skiftet og en klimapositiv innstilling ligger i bunn, sier Jostein Stensrud Køhn, prosjektleder i Powered by Telemark.

Initiativtaker til Industriuka er industrien gjennom klyngen Powered by Telemark . Klyngene representerer over 100 bedrifter tilknyttet landbasert og offshore industri. Bedriftene spenner fra små firma til multinasjonale selskaper.

– Samskaping er veien fremover. Alle må med om vi skal lykkes med det grønne skiftet. Både de store aktørene, og mindre oppstartsbedrifter blir viktig for å nå målene vi har for framtida, konkluderer Stensrud Køhn.

Programmet gjennom uka er tettpakket. Konferansen spenner over fire dager, hver med sitt hovedtema, og det blir både faglige og sosiale arrangementer på plakaten. Hele byen tas i bruk som arena, men det er på Porsgrunn Arena at selve konferansen og messen vil finne sted. På messedelen stiller rundt 90 utstillere, og man håper på et sted mellom 2000 og 5000 besøkende.

For å holde oversikt over alt som skjer, og alt det man kan få med seg, har Industriuka fått med seg gründeren Peter Talseth, og hans Mikroportal på laget. Mikroportal har laget et rigg for informasjonsflyten rundt uka som skal gjøre det lett for deltakere og interesserte å følge med.

– Målet har vært å gjøre all informasjonen rundt programmet og innholdet i Industriuka så tilgjengelig og enkelt som mulig. Enkel tilgang til nøkkelinfo er viktig. Scanner man en av QR-kodene som vil være å finne rundt omkring på Industriuka kommer man rett til portalen der nødvendig informasjon vil være å finne, smiler Talseth.

Han ser på oppdraget fra Industriuka som en spennende mulighet til å vise frem Mikroportal.no til folket.

– Et spennende prosjekt å jobbe med for meg. Jeg har forsøkt å ta de besøkendes perspektiv å gjøre dem enkelt for dem. Håpet er at folk opplever at det har vært enkelt å ta til seg informasjonen som de trenger, og at de har fått øyenene opp for Mikroportal, avslutter Talseth. Industriuka åpner mandag 30. mai.