Over to måneder er gått siden rapporten om varslingssaken mot topplederne i Vestfold og Telemark fylkeskommune ble lagt fram. Så langt kjennes det kun til en personalsak, mot tidligere fungerende fylkesdirektør Lisbeth Eek Svensson.

Men i et brev som TA har fått tilgang til kommer det fram at advokat Anders Stenbrenden, advokaten til Lisbeth Eek Svensson, sterkt antyder at det ikke var noe ønske om å starte en personalsak.

«Jeg viser til møtet i Tønsberg forrige torsdag. Vi satte pris på at du i møtet fastholdt at du hadde til hensikt å følge opp læringspunktene i Wiersholmrapporten og ikke gjøre personalmessige endringer.», skriver Stenbrenden i brevet av 31. mars i år.

Avhengig av politikerne

Men Stenbrenden la til at fylkesdirektøren skulle ha sagt at han ikke kunne garantere for hvilke ønsker fylkespolitikerne hadde om at rapporten burde få personalmessige konsekvenser.

«Vi noterte oss imidlertid at du også fastholdt at du ikke kunne «garantere» for politikerne. Dessverre synes det nå som om presset har blitt for stort. Jeg viser i denne forbindelse til din samtale med Eek Svensson tirsdag denne uken, hvor du bl.a. orienterte henne om at du kom til å informere fylkesutvalget om at du ville følge opp i personalsporet og at du også ville innkalle henne til et møte hvor hun burde ha med seg sin advokat.», heter det videre i brevet.

Vil ikke kommentere

TA har stilt advokat Anders Stenbrenden spørsmål i forhold til å få en utdyping av hvordan han oppfattet dette, men Stenbrenden ønsker ikke å utdype dette.

– Er det riktig forstått at fylkesdirektør på møte med dere ga uttrykk for at han ikke ville starte personalsak, med unntak hvis det kom politiske signaler om at det var forventet av han?

«Jeg viser til din henvendelse nedenfor. Det er ikke naturlig for oss å kommentere dette ytterligere.», skriver Anders Stenbrenden.

Fylkesdirektør Arve Semb Christophersen skriver til TA at han ikke er enig med advokatens gjengivelse av samtalen han hadde i slutten av mars.

«Er det riktig som advokaten skriver, at du i møte med advokaten har sagt at rapporten fra Wiersholm ikke ville føre til personalmessige endringer?»

«Jeg er ikke enig i advokatens gjengivelse av den samtalen.», skriver fylkesdirektør Semb Christophersen til TA.

Har vært i møte

I slutten av april ble Eek Svensson innkalt til møte med fylkesdirektøren. Dette for å diskutere hennes rolle knyttet til flere ting som er omhandlet i granskingsrapporten fra Wiersholm.

«Hei Lisbeth

Som du er kjent med, er granskingsrapporten fra Wiersholm lagt fram. I forbindelse med funnene i denne rapporten og som en del av personaloppfølging av deg, ønsker jeg en samtale med deg om følgende forhold hvor det framkommer kritikk i rapporten:

  • Forhold vedrørende kontakten med Skagerak Consulting, herunder systematiske brudd på journalførings- og arkiveringsplikten og manglende åpenhet
  • Arbeid i forbindelse med varslet på økonomidirektør
  • Oppfølging av organisasjonen i etterkant av varslet og rapporten fra Kvale
  • Prosess rundt økonomidirektørs framtid i organisasjonen

Forholdene vedrørende kontakten med Skagerak Consulting vil være en hovedsak i samtalen.», heter det i innkallelsen til møtet fra fylkesdirektøren.

Kommenterer ikke

Selv om det er gått en måned siden dette møtet, er det så langt ikke offentlig gitt noen uttrykk for hva denne personalsaken kan ende med.

Kilder i fylkeskommunen sier til TA at fylkesdirektørens kontakt med Eek Svensson i forbindelse med oppsigelsen av økonomidirektør Rune Terje Hjertaas, før han formelt startet i jobben, der han godkjente hennes initiativ til oppsigelsen, kan gjøre det vanskelig for han å gå til det skrittet å sparke Eek Svensson.

Eek Svensson tok initiativet til å starte en prosess med å sparke økonomidirektøren, et initiativ som nåværende fylkesdirektør Arve Semb Christophersen fulgte opp så snart han formelt var på plass som fylkesdirektør 1. august 2021.

Semb Christophersen sier til TA at han ikke vil kommentere pågående personalsaker.