(Telen)

Vi har stor respekt for den jobben dere gjør med å styre Notodden kommune og vi har forståelse for at dere ofte må avgjøre mange vanskelige saker.

Men avgjørelsen dere tok i kommunestyret torsdag 10.desember er for oss vanskelig å forstå og godta. Vi, ansatte ved Heddal barneskole, har nå i snart 7 år jobbet hardt, stille, lojalt og gjort det vi kan for å skape en god skole for elevene i Heddal. Dette synes vi at vi har lykkes svært godt med.

Da forslaget om å dele opp skolen ble lagt frem, hadde vi sterkt behov for å si ifra om vårt synspunkt, som er å beholde 1-7 uansett lokasjon. Dette ble godt begrunnet i et innlegg i Telen før avgjørelsen falt. Vi synes det er svært skuffende at vi overhodet ikke ble hørt. Vi vet at kommunen er i en dårlig forfatning økonomisk. Derfor må man fatte vedtak som virkelig gir stor økonomisk gevinst, noe vi mener dette vedtaket ikke gjør.

Nettopp derfor har vi for lenge siden innsett at skole på Klokkarud ikke kan realiseres. Det er vanskelig å forstå at det helt frem til vedtak i kommunestyret den 10. desember, fortsatt var politikere som ikke hadde innsett dette. Hvor er besparelsene med vedtaket som nå er fattet? Det er ingen besparelser på hverken ansatte eller bygningsmasse. At man i tillegg har klart å ta stilling til en så stor sak på 10 dager, fremstår for oss som helt uforståelig.

Det skal nå brukes mye penger på opprustning av HUSK og Rygi. Penger som sannsynligvis er bortkastet, da vi tror at det på sikt går mot en felles ungdomsskole. Er det da verdt å rasere en godt fungerende skole for både elever og ansatte på veien?I kommunens verdigrunnlag er følgende begrep lagt stor vekt på: ÅPENHET, RAUSHET og RESPEKT. I denne prosessen er ingen av disse fulgt, mener vi.

Hele skolestrukturen i kommunen må utredes grundig og justeres, og det bør skje innen rimelig tid, slik at man unngår hastevedtak som man opplever nå. Det må tas kloke og gjennomarbeida avgjørelser, og det må bli slutt på at skolestruktur alltid ender opp som en politisk maktkamp. Kun da kan vi oppnå store økonomiske besparelser for kommunen, noe som pr. i dag er helt nødvendig for å skaffe handlingsrom og sikre innbyggerne de tjenestene de skal ha.

Så kjære politikere, vi ber dere om å se på dette vedtaket en gang til, og lytte til de som er brukere av skolen; foreldre, elever og ansatte. Vi stiller oss fullt og helt bak FAU sitt tydelige innlegg fra 15/12. Vi mener det er kommet veldig klart frem hva vi ønsker og hva vi tenker er det beste både økonomisk og skolefaglig for kommunen.