Gå til sidens hovedinnhold

Du får svi om du kaster feil

Artikkelen er over 6 år gammel

Vårens dugnad blir både dyr og farlig hvis du kaster feil.

– Mange vet ikke hva de kan kaste i containerne eller hva de absolutt ikke kan kaste. Dermed ender de ofte med å hive alt fra gamle malingsspann, elektrisk utstyr, gipsplater og annet farlig avfall i containeren, sier markedskoordinator Anders Ellefsen i Ragn-Sells.

Oversikt

– Problemet med å kaste farlig avfall i en container, er at avfallet må sorteres om igjen etterpå, noe som fører til ekstra kostnader. Regningen kan bli stor, sier Ellefsen.

For å unngå feilkasting har Ragn-Sells nå laget et skriv med en tydelig oversikt over hva som ikke skal kastes i en container. Skrivet kan brukes av alle, uansett hvem de leier container av.

– Borettslag kan sende ut skrivet til alle husstander før containeren kommer på plass, slik at alle er informert om hva som er lovlig avfall og hva som må leveres som spesialavfall til et mottaksanlegg, sier han.

Enklere informasjon

Reglene for kasting er de samme som for containere.

– Det er midt i blinken at det nå kommer et ferdig skriv som forteller folk hva de kan kaste. Tidligere har jeg selv forberedt beboerne på hva som kan kastes i bilen. Nå kan jeg enkelt sende ut det ferdige skrivet, sier styreleder Per Arne Voldsrud i Gjelleråsen Borettslag.

Han mener god og tydelig kommunikasjon gjør beboerne mer pliktoppfyllende.

– Ved å ha en fast avtale om en avfallsbil hver måned, unngår borettslaget, som består av 170 boenheter, at det hoper seg opp med avfall av ulik art. Når beboerne vet at det kommer en bil og henter avfallet, forplikter det. Her er det ingen som setter igjen restavfall utenfor huset, sier Voldsrud.

Ikke ufarlig

Det er ikke ufarlig å sortere for dårlig. Det skal derfor håndteres med forsiktighet og av folk med riktig kompetanse. Det er vanskelig å få til dersom det blandes inn sammen med annet avfall.

– Legges for eksempel gipsplater sammen annet avfall, vil gipsen knuses og bli nesten umulig å sortere ut i ettertid. Dette vil medføre miljøskadelige utslipp ved energivinning, sier Ellefsen.

Av verstingene som ender i containere er maling, spraybokser lakk og kjemikalier, impregnert trevirke og rivningsmaterialer, og forskjellig elektrisk avfall.

– Radioaktivt avfall, eksplosiver og smittefarlig avfall skal selvsagt aldri leveres sammen med annet avfall, sier Ellefsen.