Ambulansearbeidere fra Tromsø gikk i juni ut i media og fortalte at det pågår en kamp hvor de kjemper for jobben sin. De siste årene har bachelorstudiet i paramedic hatt høye søkertall og fagarbeiderne føler de havner nederst på lista i kampen om jobbene.

I Telemark kan ambulansesjef Knut Inge Skoland fortelle at de ikke har noe strategi for å bytte fagarbeiderne ut.

– Vi er veldig fornøyd med arbeiderne våre og har god erfaring med lærlinger, sier ambulansesjefen, som har flere lærlinger både fra Skogmo videregående skole og Thor Heyerdahl videregående skole i Sandefjord.

– Men framtiden er selvfølgelig vanskelig å spå, legger han til.

Bra med utdanning

Knut Inge Skoland forteller at ambulansen i Telemark har en stor andel arbeidere som har tatt sykepleierutdanning i tillegg.

– 35 prosent av våre arbeidere har sykepleierutdannelse. Dette gir økt kompetanse og det er det alltid behov for, sier Skoland.

Om utdanningen tilrettelegges slik at fagarbeidere kan ta tilleggsutdanning, og det er tilstrekkelig med plasser, er det positivt mener ambulansesjefen.

– Utdanning er alltid fint, selv om kunnskapen til fagarbeiderne er veldig bra.

De nærmeste paramedic-utdanningene finnes foreløpig kun i Østfold og Oslo, men Skoland forteller at de har vært i dialog med Universitetet i Sør-Øst Norge om mulighetene for et deltidsstudium.

– Vi har luftet tanken med USN, men det er selvfølgelig avhengig av behovet for en slik utdanning og ikke minst tilgang til praksisplasser, sier Skoland.

Ifølge en artikkel skrevet på Ambulanseforum skal dagens ambulansearbeidere etterhvert byttes ut med navn som assistent og tekniker.

– Hvis de sitter på den samme kompetansen, ser jeg ikke noe poeng i å kalle det noe annet. Fra andre land er det delte erfaringer når det gjelder å gjøre forskjell på de ansatte. Jeg ser på det som en styrke for pasienten at man har to som er veldig gode i jobben sin. Er noen høyere ansett enn andre, blir vi veldig sårbare ved sykefravær og ferieavvikling, forteller Skoland.

Skoland presiserer at bachelorprogrammet i paramedic er et bra studium og at han hverken oppfatter de ansatte som frustrerte over situasjonen eller redde for jobbene sine.

– Vi likebehandler foreløpig. De har helt sikkert noen meninger om det, men jeg opplever det ikke som at folk er misfornøyd. Men igjen, det er alltid bra med tilleggsutdanning, avslutter Skoland.