Betongrester gikk rett i fjorden

UAKSEPTABELT: – Tømmingen av betongrester og vaskevann fra betongbilene i Voldsfjorden medfører forurensing av vannmasser ved blakking av vannet, og ulovlig utfylling og dumping av masser. Dette er uakseptabelt, sier Gunnar Djuvik hos Fylkesmannen, som mener saken er svært alvorlig siden det også er kommet klager om slik tømming tidligere.

UAKSEPTABELT: – Tømmingen av betongrester og vaskevann fra betongbilene i Voldsfjorden medfører forurensing av vannmasser ved blakking av vannet, og ulovlig utfylling og dumping av masser. Dette er uakseptabelt, sier Gunnar Djuvik hos Fylkesmannen, som mener saken er svært alvorlig siden det også er kommet klager om slik tømming tidligere. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

SKIEN: Fylkesmannen ser alvorlig på at bedriften Alltid betong AS har tømt betongrester og vaskevann fra betongbilene i Voldsfjorden. Bedriften vil ta miljøansvar, og lover nå å rydde opp i saken.

DEL

I slutten av januar mottok Fylkesmannen i Telemark henvendelser om at bedriften Alltid betong AS tømte betongrester og vaskevann fra betongbilene i fjorden ved anlegget på Vold. Bedriften bekreftet denne praksisen da Fylkesmannen tok kontakt. Det opplyser senioringeniør Gunnar Djuvik hos Fylkesmannen.

– Betongbilene må skyldes etter bruk, og dette vaskevannet er tømt i fjorden. Det kommer sement ut i sjøen med dette vaskevannet, så dette er uakseptabel håndtering, sier Djuvik.

Betongbedriften, som er eid av Aaltvedt Betong, forklarte praksisen med at bassenget for tømming av slike rester er fullt.

Djuvik har ikke fått klarhet i hvor lenge denne praksisen har pågått.

SVÆRT ALVORLIG

– Men i 2007 fikk vi også en klage om at denne tømmingen i fjorden foregikk. I etterkant måtte de etablere denne vaskeplassen med basseng. Slike basseng må vedlikeholdes og tømmes. Det er ikke gjort i dette tilfellet, sier Djuvik. 

Han sier han ser svært alvorlig på at tidligere forutsetninger for driften ikke følges opp.

– Dagens praksis er på denne bakgrunn uakseptabel, og medfører forurensing av vannmasser ved blakking av vannet og utfylling og dumping av masser uten tillatelse, påpeker Djuvik i et brev til bedriften i slutten av januar.

Her krevde Fylkesmannen at praksisen med tømming av betongrester og utslipp av vaskevann til sjø straks opphørte, inntil det er etablert en ny løsning.

Alltid betong AS etterkom disse kravene, og har nå etablert et midlertidig sedimenteringsbasseng. Når det gjelder betongrestene, har bedriften bestilt former til produksjon av store betongklosser av disse restene fra betongbilene. Inntil det settes i gang vil betongrestene tømmes i  et lagerdepot, for senere å bli knust og gjenbrukt.

VIL RYDDE OPP

Det lyktes ikke TA å få tak i noen hos Alltid Betong AS fredag. Derfor er det Egil Aaltvedt, daglig leder i eierselskapet Aaltvedt betong, som svarer på deres vegne. Det er broren, Tore Aaltvedt, som leder Alltid Betong.

Egil Aaltvedt sier han ikke har oversikt over hvor lenge tømmingen i fjorden har pågått.

– Alltid betong har holdt på her siden 2006, men de har ikke tømt vaskevannet i sjøen hele tiden, sier Aaltvedt.

– Hvorfor valgte dere denne løsningen?

– Vi har stoppet det nå. Vi skal ordne opp i dette, og få en bra løsning på plass, sier Aaltvedt.

I Alltid betong vet de ikke når et permanent sedimenteringsbasseng er ferdigstilt, men sier i et brev til Fylkesmannen at dette er en prioritert oppgave. Dette bassenget skal være i tråd med hva bransjeorganisasjonen anbefaler for betongstasjoner.

– Vi skal også bli Miljøfyrtårnbedrift neste halvår. Vi skal passe på å gjøre alle nødvendige tiltak for å bli godkjent som det, sier Aaltvedt.

Djuvik hos Fylkesmannen sier det kommer en endelig tilbakemelding på planene til betongbedriften.

– Men vi føler vi har fått dem inn i et godt spor nå. Det er aktuelt å ta en kontroll for å se hvordan den nye løsningen fungerer, og sjekke at dette er en god permanent løsning, sier Djuvik.

Artikkeltags