Noen koser seg litt for mye

Nordmenn koser seg kanskje litt over evne i julebordsesongen. Så mye at det skaper trøbbel både for jobben og de ansatte. Foto: ANB

Nordmenn koser seg kanskje litt over evne i julebordsesongen. Så mye at det skaper trøbbel både for jobben og de ansatte. Foto: ANB

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

SKIEN: Førjulstid er julebordtid. Og det kan gi konsekvenser både for jobben og de ansatte.

DEL

AKAN, arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk, har juleborderfaringer gjennom 50 år.

Basert på disse erfaringene mener direktør Elisabeth Ege at ledere og ansatte setter seg ned på forhånd og tar praten om hvordan man ønsker å ha det sammen på julebordet og i andre sosiale tilstelninger.

- Hvordan skal man få alle til å føle seg inkludert, også dem som ikke drikker alkohol. Det bør være avklart på forhånd, mener Ege.

- En slik prat kan danne grunnlaget for felles kjøreregler for rusmiddelbruk i virksomheten. En slik avtale, forankret både i ledelsen og hos ansatte, kan også virke bevisstgjørende og forebyggende. Kjørereglene bør beskrive virksomhetens syn på bruk av rusmidler, både i arbeidsrelaterte situasjoner og på fritiden, hvis det kan få konsekvenser for jobben, mener Elisabeth Ege.

AKAN får hvert år mange henvendelser fra ledere og medarbeidere som har opplevd uheldige situasjoner i forbindelse med julebord.

– De vil gjerne ha veiledning på hvordan de skal gå fram for å unngå slike hendelser i framtiden, forteller Ege.

Hun understreker at en slik strategi ikke handler om å forby alkohol i sosiale jobbtilstelninger, men snarere handler om å sette ord på et tema som kan være vanskelig å snakke om.

– En bevisst holdning om dette vil skape trygghet og forutsigbarhet for både fellesskapet og den enkelte, mener Ege.

KJØREREGLENE

Enkelte spør om kjørereglene slutter å gjelde hvis enkelte velger å dra videre ut på byen etter julebordet.

AKANs svar er at reglene gjelder hvis alkoholbruken påvirker jobben i form av fravær, nedsatt yteevne eller sikkerhetsrisiko. Det handler om å ta vare på hverandre, de ansattes helse og arbeidsplassens omdømme.

Fem tips for julebordet:

  • Snakk på forhånd om hvordan dere vil ha det. Hva er ok, og hva er ikke ok?
  • Sørg for at tilbudet om alkoholfri drikke er like lett tilgjengelig som alkoholholdig drikke.
  • Ikke spør andre om hvorfor de ikke drikker alkohol. Gi dem heller kompliment.
  • La andre ting enn alkohol være i fokus, som god mat eller felles aktiviteter.
  • Dans mer, drikk mindre.

Artikkeltags