Det sier banksjef Kjell Nærum til TA. Sammen med avdelingsleder Ann Kristin Kåsi forteller han gjerne om tingenes tilstand i den lille banken som de kaller seg, men veksten den fortsetter på alle mulige måter.

– Enorm pågang

Det flater på ingen måte ut inn i det året vi har rundet tre og en halv måned av.

– Det vi har sett så langt er enormt stor pågang både i privat- og bedriftsmarkedet. Innskuddsveksten fortsetter, forteller Kåsi. De har ikke anledning til å tallfeste det mer nøyaktig av flere årsaker.

– Men vi ser at veksten fortsetter, og det er veldig hyggelig å registrere. Vi er trygge på at vi kommer til å være en selvstendig bank så lenge vi har den utviklingen, slår banksjefen fast.

Et historisk år

De har lagt bak seg 2021 som blir et meget spesielt år i en historisk sammenheng.

– Det er flere momenter som gjør at vi kaller 2021 for historisk. Det har skjedd veldig mye, og det har vært store begivenheter for oss. Når neste bok om Drangedal sparebank blir skrevet, blir kapittelet om 2021 mye større enn mange andre år.

* De har driftet for fullt i 2021, selv om det har vært delvis lukket på grunn av koronapandemien. Det har likevel vært det de betegner som et skyhøyt nivå.

* De har konvertert til en ny bankallianse.

– Vi har avsluttet med Eika. Vi er glade for det, men samtidig har mye å takke dem for. Vi hadde ikke vært der vi er der i dag uten dem. Men vi er også glade for at vi har bygget opp en ny allianse som vil sikre Drangedal sparebanks framtid.

* Det har vært jobb med prosjektorganisering gjennom hele 2021.

– Det har vært betydelige merkostnader som følge at vi har vært en del av to allianser gjennom året.

* Rettet emisjon av egenkapitalbevis ble svært godt mottatt.

– Vi var usikre på hva vi kunne få. I utgangspunktet trodde vi på 50 millioner, før vi økte til 65 millioner. Vi kunne solgt for 95 millioner. Vi hadde en overtegning på 35 prosent. Det viser at vi er attraktive. Det var veldig å hyggelig å se at verdipapiret Drangedal sparebank, var veldig attraktivt.

* Alle lokalkontorene er sertifisert som grønne.

* Et godt resultat – 41 millioner i overskudd etter skatt.

– Vi legger i år igjen et godt resultat på bunnlinjen. Det har vært et vanvittig trykk på nye kunder. Konseptet vår er attraktivt, og vi har et stort marked som ligger der. Det er veldig hyggelig. Vi fikk 750 nye kunder i fjor. Vi har 11 600 kunder i den lille banken vår.

De tar det som bekreftelse på de scorer på lokale kontorer med rådgivere som er tilgjengelige for kundene.

Selv målt opp mot tidligere år, er driftsresultatet etter skatt meget bra.

– Vi har nær 41,5 millioner mot snaue 32 millioner i fjor. Det er en betydelig økning, og en vekst på 29 prosent.

Passert seks milliarder

Det betyr at lokalbanken når nye høyder.

– Med 11 prosent vekst i utlån, har vi nå totalt passert seks milliarder. Tar vi med veksten fra 2016 har banken blitt doblet på fem og et halvt år. For hvert lokalkontor vi åpner får kurven en ny knekk oppover. Når vi etablerer et kontor i Bamble også, vil den kurven peke rett oppover, fleiper banksjefen som likevel er tydelig på at det vil komme en filial der også.

Med lokalkontor i Porsgrunn og Skien som gir en stor vekst, endrer statistikken seg.

– Over 50 prosent av kundene våre bor i Grenland. Butikken er størst i Skien og Porsgrunn.

Sistnevnte er størst og har passert to milliarder i utlån, men Skien kommer godt bak.

– Vi har på 22 måneder passert en milliard i Skien.

Skyhøy innskuddsvekst

Innskuddsveksten blir betegnet som skyhøy.

– Jeg har ikke sett på maken. Den er på 16 prosent. Det må nok bety at renta kanskje er litt for høy. Det liker kundene, men det er kanskje ikke så bra for oss, ler Nærum.

– Vi lå på et tidspunkt på toppen på finansportalen. Det merket vi på pågangen. Når hele landet ringte hit, skjønte vi at dette var attraktivt, sier Kåsi.

Finansportalen er en tjeneste fra Forbrukerrådet, som sammenligner alle landets tilbud, og finner billigste og beste lån, kredittkort, forsikring og pengeplassering.

På et tidspunkt da mange banker hadde null prosent i rente, lå Drangedal sparebank på 0,95 prosent på en plasseringskonto med binding. Senere har renta blitt justert opp i takt med økningen i Norges bank.

En annen positiv faktor er at tapssida hos kundene er svært lav.

– Det er så godt som null. Det er lite problemer, vi er litt overrasket, men glade for dette, særlig på næringsmarkedet. Vi har tatt høyde for tap, men det er tilnærmet ingenting.

Dermed blir tidligere avsetninger til tap tilbakeført i 2021.

Nye ansatte

I fjor var det fire nye ansatte, flere kan det bli i år.

– Det er en god investering, men det koster penger. Sånn er det, sier Nærum.

I fjor fikk to også trainee kontrakt. De har allerede fått fast jobb. Nå vil sparebanken ha inn flere traineer.

Det blir også en økt satsing for å hente bedriftskunder.

– Det er ikke bare for det vi har en lav andel nå, men vi opplever at vi blir kontaktet av mange bedriftskunder, spesielt i Grenland. Vi opplever at det har endret seg litt hos de store næringslivsbankene, det gjør at de aller minste og de litt mellomstore bedriftene søker andre steder. Det gir oss en god mulighet Vi håper at bedriftskundene skal oppleve at det er litt annerledes i Drangedal sparebank, og det tror vi kan ha betydning for Telemark.

Den lokale sparebanken er også glade for at de det siste har bidratt med 2,7 millioner i lokalsamfunnet til idrett, kultur og næringsliv.