Det går fram av en oversikt hos Fri fagbevegelse.no som har innhentet tall fra Helsedirektoratet/Nasjonale kvalitetsindikator.

Tallene er hentet inn fra 2020 og går bare på bilambulanse.

Samlet for landet var det i fjor 147 000 akutte hendelser hvor ambulanse ble sendt. 85 000 var i tettbygde strøk, 62 000 var i de grisgrendte.

Finner det urovekkende

- Dessverre er ikke dette overraskende, men det er naturligvis urovekkende, sier ordføreren i Vinje, Jon Rikard Kleven (Senterpartiet).

- Vinje er den 12. største kommunen i Norge og nærmeste sykehus er på Notodden. Det tar tid å komme hit med ambulanse - og så skal den tilbake igjen. Er en lenger nord i kommunen, er det raskere å ta turen til Odda.

Når ikke fram

Kleven er tydelig på at denne problemstillingen knyttet til helseberedskap er tatt opp en rekke ganger med statlige myndigheter, som ikke virker helt å ta den inn over seg.

- Det er veldig ille, det tar for lang tid før ambulansen kommer når det skjer en alvorlig hendelse; en vet at det er vesentlig at den kommer raskt, blant annet for å hindre permanente skader.

Kleven og resten av kommunen har igjen og igjen pekte på at Vinje må få en base for luftambulanse, foreløpig uten å lykkes.

- Dette er viktig ikke bare for fastboende, men også for alle som reiser igjennom kommunen, er på hyttene eller går på jakt. Generelt er det vesentlig for at distriktet skal være liv laga.

Alvoret understrekes av informasjon i Fri fagbevegelse:

"I akutte oppdrag kan det være snakk om tilfeller som hjertestans, hjerneslag eller alvorlige traumer, altså skader.

Da vil hvert minutt i verste fall kunne føre til tap av leveår, redusert funksjon eller lidelse for pasienten, står det på Helsedirektoratets sider."

Høy pris

- Blir det bedre med ny regjering?

- Senterpartiet hadde det i alle fall inne på sitt alternative statsbudsjett i fjor, så naturligvis håper vi at basen for luftambulanse blir etablert. En bør merke seg at ulykker og dødsulykker koster samfunnet millioner på millioner. Raskere hjelp er med andre ord en god investering.

Det var 183 akutte utrykninger med ambulanse til Vinje i 2020.

Best i klassen

De kommunene som kommer dårligst ut i Telemark med unntak av Vinje følger. Merk at tallet viser mediantiden - følgelig vil ikke veldig høye tall påvirke så sterkt:

Tiden fra du ringer nødnummeret til ambulansen kommer:

Kviteseid - 24 minutter

Hjartdal - 22 minutter

Fyresdal - 21,8 minutter

Siljan - 20,65 minutter


Best i klassen utenom Notodden:

Kragerø - 10,35 minutter

Midt-Telemark - 12,6 minutter

Skien - 12,6 minutter

Seljord - 13,5 minutter

Det hører med til bildet:

"Mediantiden nasjonalt var på 9,7 minutter i tettbygde strøk og 15,1 minutter i grisgrendte strøk." Det er ikke langt unna tallet for vårt fylket.