Aksjonsgruppe, fire ordførere og to stortingspolitikere krever morgenrutene tilbake

PROTESTERTE: I februar protesterte pendlerne mot Go Aheads nye planer, under koronakrisen har morgenrutene blitt tatt bort. De har ikke kommet tilbake.

PROTESTERTE: I februar protesterte pendlerne mot Go Aheads nye planer, under koronakrisen har morgenrutene blitt tatt bort. De har ikke kommet tilbake. Foto:

LUNDE/DRANGEDAL: Et stort engasjement på Facebook med over 3000 i aksjonsgruppa, fire ordfører og to stortingspolitikere. Alle er bokstavelig talt på banen. De ønsker morgenrutene tilbake på Sørtoget.

DEL

Eller Sørlandsbanen som det fortsatt heter på folkemunnet. Banestrekningen heter fremdeles det etter at Go-Ahead overtok 15. desember i fjor.

Stort opprør

I februar ble det et stort opprør da ble kjent at Go-Ahead ønsket å få ned reisetida i antall stopp. Lunde stasjon, Vegårshei, Gjerstad, Neslandsvatn og Drangedal ville bli rammet. Det kom fram i et høringsbrev til Vestfold og Telemark fylkeskommune. Målet var å kutte ned reisetiden med 30 minutter mellom Kristiansand og hovedstaden.

– Dette er den avgangen som er verst å miste. Det er helt krise, fortvilte pendlere til TA.

Nå har pendlere, studenter og skoleelever fått en forsmak på hvordan hverdagen vil bli dersom kuttplanen blir et faktum. Den nye ruteplanen for 2021 blir fastsatt i september.

Under koronakrisen har morgenrutene blitt tatt bort. Nå handler det ikke om stopp som blir utelatt, men rett og slett innstilling av rutene.

Formidabel interesse

Alfhild Stokke er blant dem som pendler oftest, og sistnevnte har organisert en aksjonsgruppe på Facebook. Hun er avdelingsdirektør for helsefaglige kodeverk i Direktoratet for e-helse. Arbeidshverdagen strekker seg ofte fra 07.00 til 19.00, toget er arbeidsplass deler av tiden.

Interessen har vært formidabel, og øker hele tida.

– Akkurat nå er det over 3000, men det øker hele tida. Det er artig at det er så stor interesse. Jeg er overrasket over at så mange ville støtte dette, forteller hun.

Responsen har vært stor og svært få har vært negative.

– Jeg hadde fryktet at det skulle være flere med negative miner, men det har det ikke vært. Det er viktig for meg å si at dette er ikke en gruppe mot Go-Ahead eller en gruppe mot privatisering. Mitt ønske er bare at togene skal gå igjen. De viktige togene for oss som pendler til Oslo, sier hun.

I dialog

På den åpne gruppa «Vi som vil beholde avganger og stopp på Sørlandsbanen», har hun delt sin dialog med Go-Ahead Nordic Norge. Der skrev hun:

– Mange er nå bekymret for at avgangene som er framme i Oslo ca. 07.30 og 09.30 ikke har kommet i gang igjen. Disse avgangene er veldig viktig for studenter og pendlere som bor langs Sørlandsbanen. For noen dager siden opprettet vi en gruppe her på Facebook for alle som er interessert i at togene går, og ikke minst at de stopper på alle stasjoner de skal. I skrivende stund har over 2700 meldt seg inn. Vi håper dette sender et tydelig signal om at vi ønsker at togene skal gå igjen så fort som mulig.

Svar fra GoAhead lød som følger:

– Det er ikke noe mer vi ønsker enn å drive normal togtrafikk med normale avganger, og allerede 5. mai informerte vi Telemark og Vestfold fylkeskommune om at vi ønsker normal, 100 prosent drift igjen, så fort situasjonen tillater det. Det er Jernbanedirektoratet vår arbeidsgiver, som avgjør dette, og vi jobber i tett dialog med dem. Coronakrisen har rammet oss hardt, og vi håper at du forstår at vår første prioritet er smittevern. Vi jobber hardt for å beskytte våre kunder og våre ansatte. Når myndighetene sier at vi kan kjøre normalt igjen, gjør vi det.

Henviser

Stokke svarer at hun forstår godt at avganger har blitt innstilt på grunn av koronapandemien, men skriver videre:

– Men det vi ikke forstår er hvorfor de viktige avgangene tidlig på dagen ikke kommer i gang igjen? Er det slik at Jernbanedirektoratet har bedt Go Ahead om innstille nattoget, og den tidlige avgangen fra Kristiansand? Hvorfor akkurat disse togavgangene?

Dette får hun ikke svar på. Go Ahead viser til at Jernbanedirektoratet gjør en samlet vurdering av alle togstrekninger i Norge, og henviser til direktoratets hjemmeside jernbanedirektoratet.no.

– Jeg føler at jeg hele tida får forskjellige svar, og det er også forskjellige mennesker som svarer meg.

Det siste fra Go-Ahead er at antallet avganger har økt fra to til fire hver vei mandag til fredag, og to avganger hver søndag. Nattogene og morgenavgangen fra Kristiansand er innstilt til og med 23. august. De følger situasjonen nøye, og det kommer nye planer 6. juni.

Pendleren synes det er fint med flere avganger, men spør om hva som er grunnen til at Go-Ahead venter helt til 23. august før de kjører i gang de viktigste rutene?

Foreløpig har hun ikke fått noe svar på det.

– Det kan være at de har en god grunn, men den har ikke jeg fått.

Men onsdag kommer det i hvert fall et svar fra samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Det er jeg veldig spent på, sier pendleren som har fått stor oppmerksomhet for sin sak.

Politisk tyngde

Det er også et resultat av politisk tyngde fra fire ordførere og to stortingsrepresentanter. Ordfører Tor Peder Lohne i Drangedal sendte en uttalelse til Go-Ahead i fellesskap med Gry Fuglestveit (Notodden), Siri Blichfeldt Dyrland (Midt-Telemark) og Bjørg Tveito Lundefaret (Nome). De er bekymret for at morgenavgangene er stadig innstilte. De viser til stor usikkerhet omkring togtilbudet for publikum. De krever en avklaring og forventer at togrutene kommer i gang så snart som mulig.

Bård Hoksrud (Frp) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) stilte spørsmål til Hareide i spørretimen onsdag.

Hoksrud spør om statsråden vil ta initiativ til å sørge for at disse avgangene kommer på plass igjen, slik at studenter og pendlere igjen får muligheten til å bruke toget for å komme seg på skole og jobb, og når forventes det at disse avgangene gjenopprettes?

Sem-Jacobsen vil ha svar på dette: Hvor mange avganger skal Go-Ahead ha på Sørlandsbanen, hvor mange av disse har vært innstilte siden 12. mars, og hvilke krav stilles til informasjonsflyt fra Go-Ahead til berørte kommuner når togavganger innstilles?

Svar fra Jernbanedirektoratet

Fylkespolitikerne har også engasjert seg. Arve Høiberg fra Horten representerer Arbeiderpartiet. Han har fått følgende redegjørelse fra Jernbanedirektoratet, som er sendt ut på e-post:

«Jernbanedirektoratet har inngått tilleggsavtaler med Vygruppen, Vy Gjøvikbanen, Go-Ahead, SJ AB og SJ Norge om minimumstilbud i perioden med redusert reisevirksomhet som følge av Covid-19. Etter trinnvis åpning av barnehager og skoler, samt at arbeidsgivere legger til rette for at ansatte kan møte på sin arbeidsplass, har minimumstilbudet blitt oppskalert.

En sentral forutsetning i tilleggsavtalene er at staten finansierer togoperatørens negative resultat, dvs. tapte inntekter som følge av svikt i etterspørsel minus sparte kostnader som følge av lavere produksjon. I vår dialog med SD om finansiering av denne ordningen ligger det til grunn at arbeids- og skolereiser skal ha prioritet, mens fritidsrelatert trafikk og særlig turisme får lavere prioritet. Dette innebærer at lokal- og regiontrafikk rundt storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger kjøres med ordinær (eller tilnærmet ordinær) rutetilbud, mens det er tilstrekkelig med et minimumstilbud på strekninger med hovedsakelig fritidsrelatert trafikk. Lokale pendlertilbud skal imidlertid ivaretas på denne type strekninger.

For Sørtoget er rutetilbudet nedskalert fra 7 til 4 avganger daglig hver vei. Avgangene skal ivareta lokale pendlerbehov og samtidig gi et minimumstilbud for fritidsrelatert trafikk langs Sørlandsbanen. For tiden er finansiering av tilleggsavtaler for perioden juni, juli og august til politisk behandling, og for Sørtoget er det inntil videre forutsatt at 4 avganger daglig hver vei blir videreført i sommer. Men Jernbanedirektoratet er i løpende dialog med togoperatørene for å diskutere en opptrapping av togtilbud i takt med økning i etterspørsel i fritidsreiser.»
Artikkeltags