Innbyggerne trosser ordføreren og slåss videre for bydelen sin

SKIEN: Ordføreren har sagt nei, men folk på Åfoss sier ja. 300 underskrifter er allerede samlet inn via et innbyggerinitiativ.